Kình Thiên Kiếm Đế

Chương 657: Trước đưa năm trăm vạn người cho các ngươi giết!
Thanh Hải Thiên nghe thấy Trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm Khách lời nói, mặt đều đen, cả người đều khí phát run lên.


Rống


Giữa lúc lúc này, trên tầng mây truyền đến một mảnh rung động.


Tất cả khổng lồ Long Ưng xé rách tầng mây, từ Thương Hải Vân Thai cung trên bầu trời đáp xuống.


Thanh Hải Thiên, Triệu Hiển Thánh bọn người là nhất tề ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc.


"Đó là Long Ưng quân đoàn!"


"Ta thiên, chúng ta bị Long Ưng quân đoàn vây quanh."


"Cái này tối thiểu cũng có năm vạn Long Ưng quân đoàn a!"


Từng cái ly khai luận võ quảng trường võ giả, lúc này đều là vô cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại.


Bá đạo cao ngạo Long Ưng đáp xuống.


Năm vạn Long Ưng quân đoàn võ giả rơi vào Thương Hải Vân Thai cung bên trong bát phương, từng cái tướng sĩ đứng ở Long Ưng phía trên, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Trưởng công chúa!


"Mạt tướng bái kiến Trưởng công chúa!"


"Mạt tướng bái kiến Kiếm Vương gia!"


Năm vạn Long Ưng quân đoàn tướng sĩ nhất tề nhảy xuống Long Ưng, quỳ một chân trên đất hành lễ nói.


Trưởng công chúa liếc mắt nhìn Lâm Bạch.


Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng: "Miễn lễ."


"Tạ ơn Kiếm Vương gia!"


Long Ưng quân đoàn tướng sĩ lúc này mới đứng dậy, trở lại Long Ưng phía trên.


Lâm Bạch nam cảnh đánh một trận, danh chấn quân đội, bị phong Thiết Huyết Kiếm Vương, hơn nữa phải chịu Thần Võ quốc quân đội tướng sĩ tôn kính.


Người nam nhân này, thật là lấy sức một mình nghịch chuyển nam cảnh đều nhanh phá diệt chiến cuộc.


Đem một cái sống sờ sờ tử cục cho xoay chuyển sống lại.


Thực lực bực này, tựa như là một cái còn sống quân thần.


Sở Giang Lưu lúc này từ Long Ưng bên trên xuống tới, quỳ một chân Trưởng công chúa trước mặt, cung kính nói rằng: "Thần Sở Giang Lưu, suất lĩnh năm vạn Long Ưng quân đoàn tới cứu viện."


"Hồi bẩm điện hạ, mạt tướng suất năm vạn Long Ưng quân đoàn đi đầu, sau đó tám trăm vạn Sở Gia quân đã ly khai đế đô, 700 vạn Long Văn quân đoàn đã ly khai Gia Nguyệt quan, tại đây đi trước Thương Hải Vân Thai cung, dự tính sau ba canh giờ liền sẽ đến."
"Mà năm trăm vạn cấm quân đã đạt được Thương Hải Vân Thai cung ngoài trăm dặm, đem Thương Hải Vân Thai cung ba mặt vây quanh, chỉ có mặt đông là thương hải, còn chưa đến, bất quá thuộc hạ đã sắp xếp người đi mặt đông, chỉ chờ điện hạ ra lệnh một tiếng, năm trăm vạn cấm quân liền sẽ đánh vào Thương Hải Vân Thai cung!"


"Mời Trưởng công chúa hạ lệnh, mạt tướng có lòng tin tại trong vòng ba canh giờ, sang bằng tất cả Thương Hải Vân Thai cung, trên dưới chó gà không tha!"


Trưởng công chúa nhàn nhạt gật đầu một cái.


Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh nghe thấy Sở Giang Lưu nói chuyện, nhất thời sắc mặt một mảnh kinh hãi, tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài.


Sở Giang Lưu mang theo hơn năm vạn Long Ưng quân đoàn tới trước.


Còn có năm trăm vạn cấm quân quân đoàn đã đem Thương Hải Vân Thai cung vây quanh được chật như nêm cối!


Hơn nữa còn có 700 vạn Long Văn quân đoàn cùng tám trăm vạn Sở Gia quân chính đang trên đường đi.


"Hoắc nha, ta thiên, Trưởng công chúa xuất động hơn hai ngàn vạn vạn binh lực."


"Nhiều như vậy quân đoàn xông tới, phỏng chừng Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh những thứ này Nhân Đan cảnh cao thủ cũng khó thoát khỏi cái chết a."


"Đúng vậy, Trưởng công chúa thật đúng là ngưu bức, một lời không hợp, trực tiếp điều động hai ngàn vạn quân đoàn xông tới."


Lúc này Thương Hải Vân Thai cung bên trong rất nhiều võ giả đều là bị Sở Giang Lưu lời nói dọa cho ngốc.


Nghe thấy có hai ngàn vạn quân đoàn hướng về Thương Hải Vân Thai cung đến, ngay cả Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh đều là sợ đến gian nan nuốt từng ngụm từng ngụm nước.


Ánh mắt tràn ngập kinh hãi!


Hai ngàn vạn quân đoàn là khái niệm gì? Người hầu đi đắp, đều có thể đem một mảnh biển cho san bằng.


Hưu


Giữa lúc lúc này, một bóng người rơi vào Huyết Kiếm Khách bên người.


"Minh chủ, Đông Hải chín vạn chiếc chiến thuyền đã cặp bờ, bây giờ tại Thương Hải Vân Thai cung Đông bộ bến đò." Bóng người này rơi xuống sau đó, trực tiếp nhẹ nhàng nói một câu.


Huyết Kiếm Khách nghe vậy, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chỉ bầu trời một cái, một vệt ánh sáng màu máu xông lên trời không.


Lập tức.


Tại đây một vệt ánh sáng màu máu nhảy vào mây xanh một khắc này là lúc.


Một cái núi thở dào dạc, biển thét gầm lên âm từ Đông Hải bên trên truyền đến: "Huyết Kiếm tông! Huyết Kiếm tông!"


"Huyết Kiếm tông!"


"Huyết Kiếm tông!"Trên mặt biển, truyền đến vô số người tiếng gọi ầm ĩ âm.


Lâm Bạch cùng Trưởng công chúa đều là nhất tề quay đầu vừa nhìn, tại Thương Hải Vân Thai cung Đông bộ bến đò tiền phương một vùng biển bên trong, ước chừng chín vạn chiếc chiến thuyền bên trên, rậm rạp đứng lấy đếm không hết võ giả.


Chín vạn chiếc chiến thuyền, liên tiếp cùng một chỗ, tựa như kiếm Thương Hải Vân Thai cung trước mặt một vùng biển này cho san bằng.


Chín vạn chiếc chiến thuyền, coi như mỗi một chiếc chiến thuyền bên trên đứng lấy một ngàn người, vậy cái này chín vạn chiếc chiến thuyền bên trên thì có tiếp cận chín ngàn vạn võ giả a!


Trưởng công chúa một lời không hợp điều động hai ngàn vạn quân chính quy qua đây.


Huyết Kiếm Khách càng là trực tiếp điều động tiếp cận mười ngàn vạn Đông Hải võ giả.


Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh mặt đều đen, hai người cũng không biết là bị khí run, vẫn bị sợ đến run, dù sao cũng đang phát run.


Kế tiếp Trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm Khách nhất đoạn văn, càng làm cho Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh thế giới đều đổ nát.


Trưởng công chúa nói rằng: "Ta biết Thương Hải Vân Thai cung chính là Thần Võ quốc võ học thánh địa, tông môn bên trong cao thủ như mây, cho nên ta định dùng người đến đắp thắng một trận chiến tranh này."


"Trước đưa năm trăm vạn người cho các ngươi giết!"


"Chờ các ngươi giết đến sức cùng lực kiệt thời điểm, chúng ta tại tới chậm rãi đánh!"


"Ta cũng không tin, ta hai ngàn vạn quân đội sang bằng không được ngươi Thương Hải Vân Thai cung!"


Trưởng công chúa vạn phần kiên định nói rằng.

Nghe thấy Trưởng công chúa câu nói này, không chỉ là Thanh Hải Thiên Triệu Hiển Thánh, ngay cả Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam, cùng với toàn trường võ giả đều sợ đến hít sâu một hơi.


Cái gì gọi là trước đưa năm trăm vạn người cho các ngươi giết.


Cái gì gọi là dùng người để đắp thắng một trận chiến tranh này?


Bá đạo!


Lão bá đạo!


Trước đưa cho ngươi năm trăm vạn người, để ngươi chậm rãi giết , chờ ngươi giết đến sức cùng lực kiệt thời điểm, chúng ta trở lại chậm rãi đánh.


Ta muốn dùng hai ngàn vạn quân đoàn đắp thắng một trận chiến tranh này!


Trưởng công chúa rất ngắn nói mấy câu, lộ ra một người tướng lãnh bá đạo cùng quả đoán.


Huyết Kiếm Khách trừng mắt to nhìn Trưởng công chúa, trong lòng đối người nữ nhân này tại cũng không có bất kỳ miệt thị.Trước đó Huyết Kiếm Khách cảm thấy Trưởng công chúa có thể nắm giữ hai ngàn vạn quân đoàn, nhất định là dựa vào nàng hoàng thất địa vị.


Nhưng hôm nay vừa nhìn, bá đạo như vậy cùng quả đoán, mặc kệ là Trưởng công chúa thật định dùng năm trăm vạn người tới đắp thắng một trận chiến tranh này, vẫn là thầm nghĩ hù dọa một chút Thương Hải Vân Thai cung.


Một chiêu này đã lấy ra thành quả.


Nghe thấy câu nói này, phỏng chừng hiện tại Thương Hải Vân Thai cung đệ tử trong lòng đều là vạn phần kiêng kỵ.


Thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách!


"Cái này cái này cái này cái này. . . , cái này Trưởng công chúa điện hạ điên sao? Phải dùng hai ngàn vạn quân đoàn tới đánh chúng ta Thương Hải Vân Thai cung. . ."


"Ta thiên, tiễn năm trăm vạn người cho chúng ta giết!"


"Không phải ta thổi, coi như cái này năm trăm vạn người không phản kháng, đứng trước mặt ta nhường ta giết, ta phỏng chừng đều sẽ bị bọn hắn máu loãng cho chết đuối."


"Đkm, năm trăm vạn người cho chúng ta giết, coi như giết đến mềm tay đều giết không được xong."


"Đừng nói giết, cái này năm trăm vạn quân đoàn đi tới, một người cho chúng ta một quyền, đều có thể đem chúng ta toàn bộ cho diệt."


"Cái này thắng à không. . . Cùng hoàng thất quân đội đánh, chúng ta là võ giả, chúng ta cũng không phải là quân nhân a."


Lúc này từng cái Thương Hải Vân Thai cung võ giả nhao nhao bắt đầu giao động.


Có vài người thậm chí đã chạy đến Trưởng công chúa trước mặt cầu xin tha thứ.


Mà Huyết Kiếm Khách liền làm không đến Trưởng công chúa điểm này.


Huyết Kiếm tông đệ tử, là võ giả, là cả Đông Hải liên minh võ giả, bọn hắn đến từ khác biệt gia tộc môn phái, mặc dù bây giờ tụ hợp cùng một chỗ, nghe theo Huyết Kiếm tông điều động.


Thế nhưng một khi tổn thương tới tánh mạng mình, bây giờ tới Đông Hải võ giả, đừng xem có chín ngàn vạn, nhưng có thể chân chính lưu lại liều mạng, có thể có hai ngàn vạn cũng không tệ.


Quân nhân cùng võ giả khác biệt.


Võ giả, một khi xúc phạm tới võ giả thiết thân quyền lợi, cũng hoặc là là uy hiếp được võ giả tính mệnh, tại võ giả trong lòng đều là bảo mệnh là hơn.


Quân nhân là sẽ không lâm trận bỏ chạy, phục tùng mệnh lệnh, đánh thắng chiến tranh, chính là bọn họ lớn nhất vinh quang.


Huyết Kiếm Khách nói rằng: "Đông Hải võ giả, chỉ có nhiệt huyết! Nếu ngươi Thương Hải Vân Thai cung muốn chiến, ta Đông Hải 90,000 vạn võ giả, luôn sẵn sàng tiếp đón đến cùng!"


Nghe thấy Huyết Kiếm Khách cùng Trưởng công chúa lời nói, Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh vẻ mặt tái nhợt, trong miệng hàm răng đều cho cắn!


Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter.Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.