Dung Thành

Chương 100: ThiếuNguồn cài pass cập nhật sau.

Fanart Liên Xuyên và Ninh Cốc

Artist: 青阳鹤山 (https://weibo.com/u/5837770905)

Ai có tài khoản weibo thì like và comment cho artist tại đây nhé: https://m.weibo.cn/5837770905/4493157221733676

Artist: 星子Dream星 (https://weibo.com/u/3971274969)

Artist: 怒气-可嘉 (https://weibo.com/u/7207509409)

Artist: @Fleecetann (https://weibo.com/u/5113788885)

Artist: @云引回旋 (https://m.weibo.cn/6474611526/4507061113482079)

Artist: @梨三花哟 (https://weibo.com/u/5683513567)Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.