Độc Tôn Tam Giới

Chương 600: Quy tắc khảo hạch ở Thiên Linh khu 2
Chương 600 Quy tắc khảo hạch ở Thiên Linh khu 2
Đương nhiên, tiền đặt cược này, phải là song phương tự nguyện.
Hơn nữa, khâu xét duyệt phi thường nghiêm khắc. Nếu như phát hiện có người cố ý phóng nước, cố ý ăn gian, cố ý đem điểm tích lũy của mình thua cho đồng môn. Như vậy tất cả điểm tích lũy của hai người đều thành số 0.
Cho nên, ở trong hai chu kỳ trước tại Thiên Linh khu, tuy tự định tiền đặt cược có phát sinh, nhưng tiền đặt cược đều không quá lớn, càng không có người trực tiếp đánh bạc tất cả điểm tích lũy của mình.
Dù sao, tư cách khảo hạch ở Thiên Linh khu đến không dễ, ai cũng không muốn bởi vì tâm lý cờ bạc, mà thua sạch điểm tích lũy của mình.
Tại Thiên Linh khu, ai cũng muốn giác trục danh sách sáu mươi bốn người, ai cũng muốn giác trục 16 danh ngạch cuối cùng.
Ai cũng không có khả năng bởi vì quan hệ đồng môn, liền cố ý bại điểm tích lũy cho đối thủ.
Tại Tu Luyện Giới, sự tình hi sinh mình, thành toàn đồng môn không phải là không có, nhưng tuyệt đối không phải dùng loại phương thức này.
Kiếm điểm tích lũy tiến giai, ngoại trừ khiêu chiến những võ giả khác ra, còn có rất nhiều cách.
Ví dụ như nhận nhiệm vụ.
Nhiệm vụ có năm cấp bậc, từ nhất cấp đến ngũ cấp.
Nhiệm vụ nhất cấp, hoàn thành một lần, có thể được mười điểm tích lũy. Làm không được, khấu trừ mười điểm tích lũy.
Nhiệm vụ nhị cấp, hoàn thành một lần, đối ứng hai mươi điểm tích lũy.
Nhiệm vụ tam cấp, hoàn thành một lần, đối ứng bốn mươi điểm tích lũy.
Nhiệm vụ tứ cấp, hoàn thành một lần, đối ứng 100 điểm tích lũy.
Nhiệm vụ ngũ cấp, hoàn thành một lần, đối ứng hai trăm điểm tích lũy!
Mặc kệ nhiệm vụ cấp nào, ngươi phải có đủ điểm tích lũy để thế chấp. Bởi vì làm không được, sẽ khấu trừ điểm tích lũy ngang nhau.
Ví dụ như ngươi muốn xin nhiệm vụ ngũ cấp, nhất định phải có hai trăm điểm tích lũy. Nếu như không đủ hai trăm điểm tích lũy, ngươi liền không có tư cách xin nhiệm vụ ngũ cấp.
Hơn nữa, căn cứ quy tắc, xin nhiệm vụ, mỗi ngày nhiều nhất là một cơ hội. Nếu như thất bại, trong vòng năm ngày không cho phép xin lần nữa, phải đến ngày thứ sáu mới có thể tiếp tục.
Ngoại trừ những nhiệm vụ thông thường này ra, ngẫu nhiên còn sẽ mở ra một ít nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ đặc thù hướng tất cả mọi người, điểm tích lũy cực cao.
Nhưng mà, một tháng nhiều nhất là một lần.
Một khi nhiệm vụ đặc thù xuất hiện, thế tất sẽ khiến những thiên tài ở Thiên Linh khu điên cuồng.
Bởi vì, điểm tích lũy của nhiệm vụ đặc thù cực cao, hơn nữa thất bại sẽ không trừ điểm. Nhưng mà, chỗ đặc thù của nhiệm vụ này, là tham gia nhiệm vụ, sẽ có tính nguy hiểm nhất định.
Quy tắc đại khái là như vậy, tổng thể mà nói, con đường đạt được điểm tích lũy rất nhiều.
Ngoại trừ mỗi tháng 100 điểm tích lũy trụ cột ra, có thể có rất nhiều cơ hội kiếm lấy điểm tích lũy tiến giai.

Nói thí dụ như khiêu chiến những võ giả khác, ví dụ như nhận lấy nhiệm vụ thông thường, ví dụ như tham gia nhiệm vụ đặc thù.

Giang Trần đọc quy tắc mấy lần, trong nội tâm đại khái đã có một ngọn nguồn. Như vậy xem ra, ở Thiên Linh khu, điểm tích lũy giữa những người khảo hạch, có thể sẽ kéo rất lớn.
Mà nhân vật mới vừa tới, chưa hẳn sẽ không có cơ hội.
Bởi vì, ở chỗ này, ngoại trừ điểm tích lũy thông thường ra. Thu hoạch những điểm tích lũy khác, là phải thế chấp điểm tích lũy của mình. Có khả năng phát tài, cũng có khả năng thâm hụt tiền.
Ngươi nhận nhiệm vụ, có khả năng thành công, thì có thể thất bại.
Nếu như một Võ Giả vận khí quá kém, số lần thất bại nhiều, điểm tích lũy xoát xoát xoát khấu trừ mất, rất có thể sẽ trở nên hai bàn tay trắng.
Mà mới tới, nếu như làm gì chắc đó, chưa hẳn không có hi vọng dừng chân ở chỗ này.
- Thiên Linh khu này khảo hạch, thật đúng là phức tạp. Hiện tại ta không có một điểm tích lũy, xem ra chỉ có thể từ điểm tích lũy trụ cột làm lên. Khảo hạch trụ cột tổng cộng hai mươi hạng, cũng không coi là nhiều. 100 điểm này, tranh thủ cầm ổn a. Chờ lấy được 100 điểm này, lại đi nhận lấy một ít nhiệm vụ, từng bước một tích lũy. Hiện tại ta không có điểm tích lũy, không có tiền vốn, không thể cấp tiến quá mức, nếu không một khi bồi mất toàn bộ điểm tích lũy trụ cột kiếm được, vậy thì không có cơ hội lật bàn.
Giang Trần rất rõ ràng, mình là nhân vật mới, không có tiền vốn. Hết thảy bắt đầu từ không. Nếu như thua sạch điểm tích lũy trụ cột, vậy thì chờ trực tiếp giáng cấp.
Bởi vì, từng trận đấu chu kỳ ba tháng thời gian, điểm tích lũy trụ cột cố định chỉ có 100. Một khi bồi mất, liền không có khả năng lật bàn.
Cho nên ngay từ đầu, Giang Trần phải cẩn thận, kiếm lấy điểm tích lũy tiến giai, là tuyệt đối không thể liều lĩnh.
Một khi liều lĩnh, vạn nhất nhận lấy nhiệm vụ liên tục không thể hoàn thành, bồi hết điểm tích lũy trụ cột, hắn chẳng khác nào thành số 0, chỉ có thể nhìn người khác chơi, chờ ba tháng khảo hạch kết thúc, xám xịt trở lại Địa Linh khu.
Sau khi Giang Trần hiểu rõ quy tắc khảo hạch ở Thiên Linh khu, trong nội tâm cũng có ngọn nguồn rồi.
- Điểm tích lũy trụ cột, 100 điểm này phải tranh thủ. Trong điểm tích lũy tiến giai, khiêu chiến, có thể thích hợp làm. Càng ổn thỏa, vẫn là xin những nhiệm vụ thông thường kia. Nhiệm vụ nhất cấp có mười điểm tích lũy, mỗi ngày có thể xin. Về phần nhiệm vụ đặc thù, tuy ban thưởng rất nhiều điểm tích lũy, hơn nữa không trừ điểm. Nhưng mà một tháng tối đa một lần, có thể ngộ nhưng không thể cầu.
- Giai đoạn hiện tại, ta vừa mới cất bước, vẫn là gắng đạt tới ổn thỏa, không thể khinh xuất.
Giang Trần định ra nhạc dạo cho mình, bây giờ hắn đang ở Thiên Linh khu, không có bất kỳ trụ cột, tương đương hết thảy đều bắt đầu từ không, ổn thỏa một ít mới là vương đạo.
- Trước kia đã hoàn thành hai chu kỳ khảo hạch, Võ Giả ở Thiên Linh khu này, khẳng định đã tích lũy đại lượng điểm tích lũy. Cất bước của ta, đã lạc hậu hơn những thứ này rồi. Cũng may thời gian còn rất dài, ba năm, hiện tại mới qua nửa năm. Ta còn có hai năm rưỡi đuổi theo, thời gian vẫn là đầy đủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta không bị loại bỏ. Nếu điểm tích lũy không đủ, hết ba tháng, xếp hạng mười mấy tên cuối cùng, sẽ bị đánh về Địa Linh khu.
Loại sự tình này, Giang Trần tuyệt đối không cho phép phát sinh.
- Không biết những Võ Giả đỉnh cấp kia, hiện tại điểm tích lũy đạt tới bao nhiêu?
Giang Trần không có tham gia qua khảo hạch, thật đúng là không cách nào tính chuẩn xác.
- Tuy tạm thời không cách nào tính ra, nhưng những người đỉnh cấp kia, điểm tích lũy vượt qua một ngàn, đoán chừng là khẳng định không có vấn đề gì.
Dù sao, sáu tháng thời gian, 180 ngày. Mặc dù mỗi ngày hoàn thành một nhiệm vụ nhất cấp, vậy cũng có 1800 điểm.
Cái này còn chưa tính hai tháng có 200 điểm tích lũy trụ cột.
Đương nhiên, điểm tích lũy cũng không phải ổn thỏa không giảm. Một khi có nhiệm vụ thất thủ, điểm sẽ giảm. Hơn nữa một khi thất thủ, tiếp qua năm ngày không thể xin nhiệm vụ. Cái này ở trên trình độ nhất định, sẽ ảnh hưởng điểm tích lũy tăng lên.
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.