Độc Tôn Tam Giới

Chương 2103: Bát Đại Nhất phẩm tông mônNếu đến Long Hổ Phong Vân Hội thực lực còn chưa đạt tới Thánh Cảnh, căn bản là thật không tiện đến.
Còn bên Lưu Ly Vương Thành, tán tu Thánh Cảnh trở xuống, cũng không để vào cửa thành. Nếu như Thánh Cảnh trở xuống toàn bộ đi vào mà nói, tán tu tràn vào Lưu Ly Vương Thành chí ít sẽ vượt qua mười triệu.
Phải biết, chung quanh Lưu Ly Vương Thành, thậm chí cả bát vực, con số tán tu tuyệt đối là phi thường kinh người.
Cũng may, hết thảy đều có kế hoạch nghiêm mật, làm cho Lưu Ly Vương Thành tuy rằng náo nhiệt, nhưng tình cảnh không có mất khống chế.
Theo thời gian trôi đi, cách Long Hổ Phong Vân hội bắt đầu cũng chỉ có ba ngày.
- Thiếu chủ, thật đáng mừng, hiện tại chúng ta chiêu đãi tán tu Đế cảnh, thì có tới hơn hai mươi vị, tán tu Hoàng cảnh đến, càng có hơn một nghìn. Đều là đến từ các nơi của Nhân loại cương vực. Xa nhất, thậm chí còn có tán tu từ Cực bắc đến.
Cực bắc, bình thường đều là khu vực do Đan Hỏa Thành khống chế.
Ngay cả chỗ này cũng có người đến, chứng minh Long Hổ Phong Vân hội lần này chung quy là rất thành công.
- Các Tông môn môn của Thượng Bát vực, đến bao nhiêu nhà?
Giang Trần quan tâm hỏi.
- Lần trước sau khi chúng ta tuyên bố, rất nhiều tông môn thế lực của Nhân loại cương vực đều dồn dập biểu thị đồng ý phái ra đại biểu đến đây quan sát. Hiện nay Hạ Vũ Thiên Kiếm tông, Thiên Thiền Cổ hoc viện, Cửu Dương Thiên Tông, Thiên Long Phái, Thiên Âm tự, đại biểu của năm nhất phẩm tông môn này, đều đã tới. Trong tám nhất phẩm tông môn, vẫn còn có ba nhà chưa tới.
Ở Thượng bát vực có tám nhất phẩm tông môn.
Phân biệt là Hạ Vũ Thiên Kiếm tông, Thiên Thiền Cổ hoc viện, Thiên Hà cung, Thiên Long Phái, Thiên Âm tự, cùng với Bất Diệt Thiên Đô, Nguyệt Thần Giáo, Cửu Dương Thiên Tông.
Luận thực lực võ đạo, Hạ Vũ Thiên Kiếm tông, Cửu Dương Thiên Tông cùng Thiên Long Phái, ba nhà này mạnh nhất. Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Âm tự kém hơn. Đến Thiên Thiền Cổ hoc viện, Thiên Hà cung cùng Nguyệt Thần Giáo, thì lại kém hơn nữa.
Đương nhiên, loại chênh lệch này, cũng không phải rất rõ ràng.
Ba nhà mạnh nhất kia, nếu thật sự đối đầu với loại nhất phẩm tông môn như Thiên Thiền Cổ hoc viện, Thiên Hà cung, cũng nhiều lắm là cục diện lưỡng bại câu thương, không thể xuất hiện thắng lợi mang tính áp đảo.
Nhất phẩm tông môn tầm đó, coi như có chút chênh lệch, cũng sẽ không chênh lệch trí mạng. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đặt ngang hàng ở trong hàng ngũ nhất phẩm tông môn.
Giang Trần tổ chức lần Long Hổ Phong Vân Hội này, cũng mời đại biểu của thế lực khắp nơi đến quan sát.
Này kỳ thực cũng là một loại tư thái của Giang Trần.
[ truyen cua tui ʘʘ net ]
Mục tiêu của hắn, là muốn chứng minh cho Nhân loại cương vực thấy, để Lưu Ly Vương Thành trở thành thế lực lãnh tụ của toàn thể Nhân loại cương vực mà người người đều tán thành.
Cũng không phải Giang Trần xuất phát từ dã tâm cá nhân mới có những cân nhắc này. Hắn tham khảo cuộc chiến Thượng cổ phong Ma. Nếu như lúc đó Nhân tộc không có mấy Đại lãnh tụ đứng ra lãnh đạo Nhân tộc, thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, e sợ Nhân tộc ở Thần Uyên Đại Lục, vào lúc đó liền bị Ma tộc chinh phục, trở thành nô lệ dưới gót sắt của Ma tộc.
Nhân loại cương vực hiện tại, là năm bè bảy mảng, các phe phái thế lực đối chọi gay gắt lẫn nhau, không ai phục ai. Nói trắng ra chính là làm theo ý mình, hơn nữa thỉnh thoảng còn làm một ít đối kháng.
Nếu như hiện tại Ma kiếp bạo phát mà nói, Nhân loại cương vực căn bản không có cách chống lại, tuyệt đối là như bẻ cành khô, liên tục bại lui.
Mục tiêu của Giang Trần, chính là chỉnh hợp Nhân loại cương vực.
Cái mục tiêu này nhất định sẽ phi thường gian nan. Lòng người là đồ vật khó phỏng đoán nhất trên thế giới, tư tâm cũng là đồ vật khó chiến thắng nhất trên đời này.

Nếu muốn chỉnh hợp cục diện năm bè bảy mảng của Nhân loại cương vực như hiện tại, nhất định phải có mấy điều kiện, một trong số đó là xuất hiện nhân vật quyền uy mạnh mẽ nhất.
Nhân vật này, nhất định phải có thể hàng phục hết thảy đối thủ.
Thứ hai, còn phải để những người này biết Nhân loại cương vực đối mặt thế cuộc gian nan như thế nào. Bằng không, gãi không đúng chỗ ngứa, từng cái từng cái căn bản không có giác ngộ đại họa lâm đầu, thì làm sao có thể để bọn họ tạm thời vứt bỏ tư tâm?
Thứ ba, chính là cần nhờ gốc gác mạnh mẽ cùng mị lực cá nhân. Có thực lực có thể áp chế người khác, nhưng không có thể để người tâm phục khẩu phục, thì không hẳn làm cho người tin phục.
Một lãnh tụ có nhân cách mị lực, ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có sức hiệu triệu hơn bạo quân chỉ dựa vào vũ lực.
Đại hội tán tu này, chẳng qua là bước thứ nhất của Giang Trần.
Hiện tại, hắn chỉ ở trong lòng cấu tứ mục tiêu này, thậm chí sẽ không biểu lộ ra. Đường phải đi từng bước từng bước. Giang Trần rất rõ ràng, hắn bây giờ, chỉ có thể không ngừng gia tăng sức ảnh hưởng, còn chưa tới trình độ đăng cao nhất hô, thiên hạ tuỳ tùng.
Giang Trần rõ ràng, hạt nhân của Nhân loại cương vực ngay ở Thượng bát vực. Nhân tộc như cát trên sông, có thể đoàn kết lại hay không, then chốt cũng ở Thượng bát vực.
Nếu như giải quyết vấn đề Thượng bát vực, cương vực khác nhất định không thành vấn đề.
Mà Thượng bát vực, chính là khống chế ở trong tay mấy thế lực lớn, cùng với tám nhất phẩm tông môn.
Bất Diệt Thiên Đô cùng Giang Trần tầm đó, lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng, bọn họ không có khả năng phái đại biểu đến đây.
Còn Cửu Dương Thiên Tông, Giang Trần đối với bọn họ là đại địch số một. Chỉ có điều sau đó bị Bất Diệt Thiên Đô thay thế mà thôi.
Cửu Dương Thiên Tông có thể phái người đến hay không, cũng khó nói.
Trong tám nhất phẩm tông môn, hiện tại Hạ Vũ Thiên Kiếm tông, Thiên Thiền Cổ hoc viện đều là minh hữu của Lưu Ly Vương Thành, lần trước đại biểu của bọn họ ở sau Chư Hầu đại hội căn bản chưa rời Lưu Ly Vương Thành.
Thiên Hà cung, Thiên Long Phái cùng Thiên Âm tự, luôn ở giữa Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành tầm đó, đều không đứng thành hàng.
Muốn nói đến, Thiên Hà cung cùng Đan Hỏa Thành tầm đó quan hệ sẽ mật thiết hơn một ít. Trong lòng có thể sẽ thiên hướng Đan Hỏa Thành một ít.
Có điều này cũng không trở ngại bọn họ phái đại biểu đến. Chỉ bất quá lần này bọn hắn đến, sẽ không phải Thiên Hà cung đệ nhất cung chủ mà thôi.
Thiên Long Phái là tông môn từ thời đại Thượng cổ truyền thừa xuống, có người nói là tông môn nắm giữ Thượng cổ Thiên Long Huyết Mạch. Ở trong nhất phẩm tông môn, là tông môn có Huyết Mạch mạnh mẽ nhất
Lực lượng của bọn họ, ở trong bát đại nhất phẩm tông môn là đệ nhất. Ngay cả Hạ Vũ Thiên Kiếm tông cùng Cửu Dương Thiên Tông, cũng phải kém hơn bọn họ nửa bậc.
Mà Thiên Âm tự, là tông phái Phật Môn, rất ít tham dự thế tục phân tranh. Có điều này không có nghĩa là bọn họ thật vô dục vô cầu.
Thế lực có thể trở thành nhất phẩm tông môn, làm sao có khả năng vô dục vô cầu chân chính?
Chỉ có điều pháp môn cùng dòng suy nghĩ mà tông môn này tu luyện, cùng những tông môn khác không đồng dạng mà thôi.
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.