Độc Bộ Tiêu Dao

Chương 779: Truy sát trên đường
"Đạt tới Thánh Nhân đằng sau, tuy vô pháp giải tự thân nguyền rủa, lại có thể khống chế đại đạo, diễn hóa tự thân, coi như tự thân mang nguyền rủa, cũng không sợ truyền cho hậu nhân." Đại hung Huyết Hổ nói với Diệp Vũ.


"Thánh Nhân sao?" Diệp Vũ tự lẩm bẩm.


"Vậy bây giờ. . . Có phải hay không sẽ truyền cho hậu nhân?" Diệp Vũ hỏi chính mình vấn đề.


Nhưng Huyết Hổ lại nói không biết, bởi vì nguyền rủa hợp nhất, ai cũng nói không rõ là cái gì, bọn hắn chỉ là nắm giữ một phần trong đó mà thôi, toàn bộ nguyền rủa là thế nào, bọn hắn cũng vô pháp cho hoàn toàn đáp án. Chỉ nói là, bọn hắn nắm giữ một bộ phận, không sợ truyền cho hậu nhân.


"Cho nên. . . Nhất định phải thành tựu Thánh Nhân, nắm giữ đại đạo mới được rồi?" Diệp Vũ tự lẩm bẩm.


Có đại hung thủ hộ, Diệp Vũ tự nhiên không sợ Cửu Diễm cổ giáo truy sát. Hắn cùng Tô Thiên Nhất ngay tại đại hung che chở cho, hai người tại chữa thương.


Cấm địa có không ít đồ tốt, thần dược không ít, tăng thêm Tô Thiên Nhất khóc lóc kể lể mình bị khi dễ, thỉnh cầu những đại hung này hỗ trợ, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất thương thế rất tốt nhanh.


Mà tại Diệp Vũ thương thế tốt đằng sau, hắn không có tại cấm địa mỏi mòn chờ đợi.


Cửu Diễm cổ giáo tuy mạnh, có thể Diệp Vũ nhưng cũng không sợ đối phương. Lúc này hắn là thượng phẩm Hư Thánh, coi như đánh không lại, hắn còn không thể đào tẩu sao?


Lần này có thể không thể so với trước đó, chỉ có thể canh giữ ở cửa hang nghênh chiến đối phương.


Rất hiển nhiên, Tô Thiên Nhất cũng là không chịu ngồi yên chủ. Tại cấm địa hắn cũng ngốc không được bao lâu, gặp Diệp Vũ rời đi, hắn cũng rời đi.


Về phần Cửu Diễm cổ giáo truy sát, hắn đồng dạng không có để ở trong lòng.


Hắn thấy, Bán Thánh hắn đều giết qua, hắn còn sợ ai a?


Đặc biệt là nghĩ đến Diệp Vũ đạt đến thượng phẩm Hư Thánh cảnh, hắn càng là điên cuồng tiến hành tu hành.
. . .


Cửu Diễm cổ giáo hai cái Bán Thánh vẫn lạc, mấy cái Hư Thánh, đông đảo Pháp Tắc cảnh vẫn lạc tin tức không có truyền đi. Trung Ương Thánh Châu cũng không biết phát sinh dạng này đại sự kinh thiên.


Từ khi Tam Thánh luận đạo đằng sau, vô số Bán Thánh đều bế quan, Hư Thánh cường giả đều rất ít xuất thế. Trung Ương Thánh Châu trở nên rất an tĩnh.


Loại này an tĩnh, tại theo một tin tức truyền ra, lại gây nên oanh động.


Tây Phương Linh Châu, lại có một cái Bán Thánh thành tựu Thánh Nhân. Mà vị này Thánh Nhân không phải Phật môn, thành tựu không phải Phật Đà.


Mà là Nam Minh Linh Châu một vị du lịch đến Tây Phương Linh Châu cường giả, hắn không có tại Nam Minh thành tựu Thánh Nhân, ngược lại là tại Tây Phương Linh Châu thành tựu Thánh Nhân. Trọng yếu nhất chính là, vị này Bán Thánh cũng không nổi danh, rất nhiều Bán Thánh năm đó thời kỳ tuổi trẻ đều thắng qua hắn, cảm thấy ở trong Bán Thánh, hắn cũng là cực kỳ phổ thông một vị.


Cái này khiến đông đảo người tu hành sinh ra một cái ý nghĩ, có phải hay không thể nghiệm khác biệt châu đạo ngấn sẽ lại càng dễ thành tựu Thánh Nhân. Cái này khiến một chút Bán Thánh xuất quan, bắt đầu các châu du lịch.


Đương nhiên, tại đại sự này bên trong, một kiện không ai để ý sự tình đang phát sinh.


Cửu Diễm cổ giáo đang đuổi giết hai người, điều động không ít cường giả, trong đó càng là lấy ra đế cốt. Trong đó có một vị, là Hư Thánh đỉnh phong cường giả.


Bọn hắn đang đuổi giết Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất, đồng thời cũng muốn bắt hai người.


Hai vị Bán Thánh bỏ mình, đông đảo cường giả không có chút nào âm thanh, bọn hắn cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Có phải hay không ngăn trở bọn hắn đi qua đầu kia sơn động.


Bọn hắn tiến về sơn động nhìn qua, nhìn thấy chỉ là vết máu. Ngay cả thi thể cũng không có thấy, về phần sơn động, đã không tìm được.


Tại cấm địa, bỏ mình người tu hành tìm không thấy thi thể không kỳ quái. Thế nhưng là. . . Bọn hắn chỉ muốn biết chính là Trì Bất Bàn mấy người có hay không ngăn lại.Nếu là không có ngăn lại, sẽ là đại phiền toái.


Chỉ là, Cửu Diễm cổ giáo phái ra như thế trận doanh, lẽ ra tất sát bọn hắn mới đúng.


Thế nhưng là Cửu Diễm cổ giáo không ai trở về, đế cốt mang tới khí tức có Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất. Bọn hắn biết Tô Thiên Nhất khí tức, cho nên tìm Tô Thiên Nhất vừa vặn lại đụng phải Diệp Vũ, cho nên truy sát hai người này, muốn bắt hai người.


Cửu Diễm cổ giáo phái đi ra người chết hết cơ hồ xác định, bằng không đế cốt sẽ không tự chủ trở lại trong giáo. Chỉ là. . . Bọn hắn muốn biết chính là, có hay không cùng bọn hắn đồng quy vu tận.


Điểm này quá trọng yếu, cho nên bọn hắn muốn bắt Diệp Vũ Tô Thiên Nhất, xác định tin tức này.


Cho nên bọn hắn điều động cường giả truy sát hai người, chỉ bất quá đế cốt chỉ có một kiện, mà Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất tại bị truy sát ở giữa, bọn hắn tách ra đi.


Đế cốt đang đuổi giết ai một phương trong tay, một phương cũng chỉ cố lấy bỏ chạy. Lấy thực lực của hai người bọn họ, cực lực bỏ chạy mà nói, bọn hắn muốn đuổi kịp cũng rất khó.


Mà đổi thành bên ngoài không có đế cốt một phương, một người khác liền xuất thủ, chỉ cần không phải đạt tới đỉnh phong Hư Thánh, ở trong tay bọn họ rất ít có thể sống sót.


Tô Thiên Nhất tại bọn hắn trong đuổi giết, lại liều lĩnh cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, hắn thực lực cũng đạt tới thượng phẩm Hư Thánh cảnh.


Chính là như vậy qua hai tháng, hai người bị không ngừng truy sát, mà chết ở trong tay hai người người tu hành càng ngày càng nhiều.


Đương nhiên, những người tu hành này không hoàn toàn là Hư Thánh. Cũng có Pháp Tắc cảnh!


Nhưng là Pháp Tắc cảnh đối bọn hắn tới nói chính là chịu chết, liền xem như dung hợp đế cốt, cũng bất quá một chiêu mà thôi.


Cửu Diễm cổ giáo cầm Pháp Tắc cảnh làm mồi nhử tới giết bọn hắn, nhưng một chiêu liền có thể giết mồi nhử, há có thể dụ đến bọn hắn?Nếu không phải bọn hắn có đế cốt, Hư Thánh xuất thủ, dung hợp đế cốt, loại tồn tại này quá kinh khủng, bọn hắn không phải là đối thủ. Nhiều khi, cũng bị truy sát rất là khó chịu.


Đặc biệt là Diệp Vũ, hắn lại bắt đầu đang súc thế. Đối phương truy sát, hắn chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. May mắn có Tiêu Dao Du, hắn miễn cưỡng không có bị đối phương truy sát.


Cửu Diễm cổ giáo người truy sát hai người hồi lâu, đến phía sau cũng tuyệt vọng. Bởi vì từ hai người về mặt chiến lực nhìn, rất có thể người của bọn hắn toàn quân bị diệt, mà Trì Bất Bàn nhưng không có bỏ mình, Trì Bất Bàn một đoàn người khả năng đi qua con đường kia.


Nghĩ đến cái này, bọn hắn đáy lòng đều phát lạnh.


Cuối cùng, những người này tập trung truy sát Diệp Vũ. Không vì cái gì khác, bởi vì Tô Thiên Nhất tìm đường chết bọn hắn rõ ràng, gia hỏa này nói không chừng là bị Diệp Vũ lừa gạt. Diệp Vũ mới là chủ yếu mục tiêu.


Diệp Vũ một đường bỏ chạy, một đường tu hành. Không ngừng súc thế, khí tức của hắn cũng đang không ngừng giảm xuống.


"Chờ ta đạt tới Hư Thánh đỉnh phong, thậm chí Bán Thánh sau lại gây phiền phức cho các ngươi!" Diệp Vũ nói thầm, nếu là hắn đạt tới Hư Thánh đỉnh phong, như vậy Thần Nguyên tuyệt đối có thể thể hiện ra Bán Thánh chi uy, đến lúc đó liền xem như Bán Thánh đều không sợ.


Hiện tại. . . Hắn còn không phải là đối thủ của Bán Thánh.


Diệp Vũ đang súc thế, không ngừng ngưng tụ tích lũy tự thân lực lượng. Hắn không nguyện ý bộc phát, không nguyện ý phí công nhọc sức. Không cách nào bộc phát toàn thịnh thực lực hắn, đối diện với mấy cái này truy sát áp lực lớn hơn.


Trung Ương Thánh Châu là Cửu Diễm cổ giáo hang ổ chỗ, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, xông về Tây Phương Linh Châu.


Vừa vặn hắn bị đốt đi tóc, vừa lúc ở Tây Phương Linh Châu có thể giả mạo một chút hòa thượng . Còn Cửu Diễm cổ giáo, dạng này thế lực lớn tiến vào châu khác, cái kia tất nhiên là bị trọng điểm chú ý, dạng này truy sát chính mình liền khó rất nhiều.


Chờ chính mình súc thế đầy đủ, đạt tới Pháp Tắc cảnh đỉnh phong về sau, lại đến từng cái thu thập các ngươi. Coi như các ngươi có được đế cốt, cũng có thể giết các ngươi.Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.