Đế Bá

Chương 97: Âm mưu (3)Bản thân Đổng Thánh Long hắn xuất thân từ quý tộc Bảo Thánh thượng quốc, hắn xuất thân gia tộc cùng Thánh Thiên Giáo chấp chưởng Bảo Thánh thượng quốc có quan hệ rắc rối phức tạp, thậm chí có thể được xưng là một cái bàng chi của Thánh Thiên Giáo.
Mà gia tộc Đổng Thánh Long sinh ra thực lực không yếu, so với Tẩy Nhan Cổ Phái hiện tại không biết mạnh hơn bao nhiêu!
Đổng Thánh Long đến Tẩy Nhan Cổ Phái làm khách khanh, dĩ nhiên không phải Tẩy Nhan Cổ Phái mời tới. Nói đùa gì vậy, Tẩy Nhan Cổ Phái cùng Thánh Thiên Giáo có thể nói là cừu địch!
Thời điểm ba vạn năm trước, Tẩy Nhan Cổ Phái xuống dốc, Thánh Thiên Giáo đối với Tẩy Nhan Cổ Phái phát động thế công, Tẩy Nhan Cổ Phái không chỉ là mất đi chấp chưởng cố quốc vô số thời đại, hơn nữa, lúc ấy hết thảy Thái Thượng trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái đều không khác mấy ở trong trận chiến này toàn bộ chiến tử!
Sau trận chiến này, từ nay về sau Tẩy Nhan Cổ Phái chưa gượng dậy nổi, mà Thánh Thiên Giáo ở phía trên cố quốc đổ nát của Tẩy Nhan Cổ Phái, thành lập nên Bảo Thánh thượng quốc!
Đổng Thánh Long chính là quý tộc Bảo Thánh thượng quốc, lại được Bảo Thánh thượng quốc phong làm Vương Hầu, Tẩy Nhan Cổ Phái làm sao có thể mời hắn tới làm khách khanh, hắn là do Nhân Hoàng Bảo Thánh thượng quốc chỉ định khách khanh.
Đối với một vị khách khanh như Đổng Thánh Long, Tẩy Nhan Cổ Phái không thể nào cự tuyệt, hôm nay Tẩy Nhan Cổ Phái đã không cách nào cùng Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh thượng quốc cường đại tranh hùng, Bảo Thánh thượng quốc phái một vị khách khanh đến, Tẩy Nhan Cổ Phái chỉ có thể đem hắn vào bên trong Tẩy Nhan Cổ Phái.
Đổng Thánh Long tại Tẩy Nhan Cổ Phái làm khách khanh, hắn là có sứ mạng của mình, cho nên, thời gian hắn ở bên trong Tẩy Nhan Cổ Phái làm khách khanh vẫn là hết sức điệu thấp, hắn bình thường ngoại trừ tu hành, rất ít ra ngoài, lại càng không can thiệp sự vụ của Tẩy Nhan Cổ Phái, cho nên, Đổng Thánh Long mới khiến cho rất nhiều hộ pháp, trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái không có bài xích như vậy.
Tào Hùng xem như trưởng lão Tẩy Nhan Cổ Phái, trước kia hắn cũng cùng rất nhiều Hộ Pháp trưởng lão đồng dạng đối với Đổng Thánh Long có địch ý. Có điều, trong nội tâm Tào Hùng cũng có địa phương không như ý, hắn cho tới nay đối với chưởng môn vị là có hùng tâm.
Tại năm đó, chức chưởng môn truyền thừa, lấy địa vị đến sắp xếp, tiền nhiệm chưởng môn hoặc là đem chức chưởng môn truyền cho Đại trưởng lão, hoặc là truyền cho hắn!
Nhưng mà, về sau lại khó hiểu tuôn ra một vị Tô Ung Hoàng, để hắn đau mất chức chưởng môn! Những năm này đi qua, Tào Hùng đã mất đi ý nghĩ tự mình leo lên chức chưởng môn, hắn đem hi vọng ký thác vào trên người đồ đệ mình Hà Anh Kiếm.
Chính là bởi vì như thế, Tào Hùng nhiều lần đều muốn cho đồ đệ mình Hà Anh Kiếm trở thành thủ tịch đại đệ tử, nhưng mà, tiến triển cũng không phải là vô cùng thuận lợi.

Kết quả như vậy, để Tào Hùng buồn rầu không vui, chí khí khó thù. Dưới dạng tình huống này, Đổng Thánh Long cố ý lấy lòng, trong lúc vô tình, Tào Hùng cùng Đổng Thánh Long rất thân cận, địch ý của hắn đối với Đổng Thánh Long cũng tiêu tan rất nhiều.
Về sau, Đổng Thánh Long đã từng mấy lần ám chỉ qua, hắn cùng với chỗ dựa sau lưng của hắn có thể trợ giúp Tào Hùng leo lên vị trí chưởng môn của Tẩy Nhan Cổ Phái!
Đối với dạng lôi kéo này của Đổng Thánh Long, Tào Hùng không tâm động mới là lạ! Tào Hùng cũng biết chỗ dựa sau lưng Đổng Thánh Long đáng sợ! Nhưng mà Tào Hùng cũng biết Đổng Thánh Long muốn cái gì!
Nếu như chân chính đầu phục Đổng Thánh Long, Tào Hùng biết, mình leo lên chức chưởng môn đây không phải là việc khó, vấn đề là, một khi đầu phục Đổng Thánh Long, hắn nhất định phải có chỗ nỗ lực, Đổng Thánh Long cùng Bảo Thánh thượng quốc sau lưng không phải dễ dàng ban ân như vậy, ở trong đó giao dịch liền ý nghĩa phản bội Tẩy Nhan Cổ Phái, phản bội liệt tổ liệt tông Tẩy Nhan Cổ Phái.
Mặc dù nói Tào Hùng đối với chức chưởng môn có dã tâm, đối với Đổng Thánh Long lôi kéo là động tâm, nhưng mà, làm trưởng lão Tẩy Nhan Cổ Phái, làm đệ tử sinh trưởng ở Tẩy Nhan Cổ Phái, hắn thủy chung vẫn là không vượt qua nổi điểm mấu chốt trong nội tâm, dù sao, đối với hắn mà nói, phản bội Tẩy Nhan Cổ Phái, phản bội liệt tổ liệt tông, đây là sự tình cần chịu lương tâm khiển trách!
Đương nhiên, Đổng Thánh Long cũng không vội, Tẩy Nhan Cổ Phái đã xuống dốc, đồ vật của Tẩy Nhan Cổ Phái, một ngày nào đó sẽ rơi vào trong tay hắn, hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Đương nhiên, Tào Hùng có thể đầu nhập vào hắn, vậy thì càng tốt.
Đối với Đổng Thánh Long, Tào Hùng uống rượu không hồi ứng, Đổng Thánh Long chỉ là nở nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười.
- Chưởng môn không ở trong phái, không cần ta phân ưu.
Cuối cùng, Tào Hùng để ly rượu trong tay xuống, nói ra.

Đổng Thánh Long nở nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
- Tào huynh là nguyên lão của Tẩy Nhan Cổ Phái, vì Tẩy Nhan Cổ Phái dốc hết tâm can lịch huyết, ta bội phục. Tào huynh thân là trưởng lão Tẩy Nhan Cổ Phái, cũng cần phải đối với thế cục trước mắt của Tẩy Nhan Cổ Phái nhìn rõ ràng mới đúng.

Tào Hùng tới nơi này, liền là chờ Đổng Thánh Long nói một câu kia, hắn nhìn Đổng Thánh Long nói:
- Ta tối dạ, còn mời Đổng huynh chỉ điểm một chút.
Đổng Thánh Long cười một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
- Tào huynh, mặc dù nói Cửu Thánh Yêu Môn chính là vì hai phái quan hệ thông gia mà đến, nhưng mà, Tào huynh lại có nghĩ qua hay không, bọn hắn chỉ sợ là vì một thứ gì đó của Tẩy Nhan Cổ Phái mà tới.
- Nói tiếp đi.
Tào Hùng không chính diện trả lời, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng.
Đổng Thánh Long không sợ Tào Hùng cầm tư thái, hắn sợ là con cá không ăn mồi nhử, chỉ cần con cá ăn mồi, tất cả đều dễ dàng rồi, hắn còn sợ Tào Hùng không tâm động sao?
- Tào huynh có nghĩ tới hay không? Sự thực là, cuối cùng có thể bảo hộ Tẩy Nhan Cổ Phái, vẫn là Bảo Thánh thượng quốc. Cửu Thánh Yêu Môn xa cuối chân trời, bọn hắn chỉ là muốn đồ đạc của bọn hắn mà thôi, còn Tẩy Nhan Cổ Phái chết sống, chỉ sợ bọn hắn hoàn toàn không quan tâm.
Đổng Thánh Long thành khẩn nói ra.
- Hai phái quan hệ thông gia, cũng không thấy là sự tình xấu.
Tào Hùng y nguyên chậm rãi nói ra.

Đổng Thánh Long cười một tiếng, đầy thâm ý nói ra:
- Đương nhiên, bằng vào lập trường của ngươi mà nói, không ngại hai phái các ngươi quan hệ thông gia, đây là một việc vui, đáng chúc mừng. Nếu quả như thật hai phái quan hệ thông gia, ta xem ra, cao đồ Hà Anh Kiếm của Tào huynh có thể lấy Lý công chúa, vậy thì càng là thập toàn thập mỹ.
- Đáng tiếc, đồ đệ của ta không phải thủ tịch đại đệ tử!
Lúc này Tào Hùng mới chậm rãi nói ra.
- Quan hệ thông gia nha, không nhất định phải thủ tịch đại đệ tử có phải không?
Con cá cắn câu, Đổng Thánh Long cười một tiếng, Tào Hùng cuối cùng là trốn không thoát bàn tay của hắn, niềm tin của hắn mười phần, cười tủm tỉm nói với Tào Hùng:
- Mặc dù nói, hai phái có hôn ước, nhưng mà, vạn nhất thủ tịch đại đệ tử có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là nói, Tẩy Nhan Cổ Phái thủ tịch đại đệ tử của các ngươi phạm vào tội lớn gì thì sao?
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.