Đế Bá

Chương 81: Thụ đạo hung tàn nhất. (4)Nửa ngày sau, Lý Thất Dạ đem ba trăm đệ tử đều đánh đập một trận, lúc này đây dùng thời gian so với bất kỳ lần nào đều phải nhiều, lúc này đây bất luận là đệ tử nào bị đánh, hắn đều là từng cái chỉ điểm ra người đệ tử này chiêu thức biến hóa chưa đủ.
Đối với bất cứ một người đệ tử nào, Lý Thất Dạ cũng không thủ hạ lưu tình, từng đệ tử đều bị hắn quất đến nằm trên mặt đất không đứng dậy được mới thôi, trong lúc nhất thời, ba trăm đệ tử kêu rên không ngừng, đau đớn khó nhịn. Mặc dù là đau đớn khó nhịn, đối với không ít đệ tử mà nói, thu hoạch rất nhiều, bọn hắn cũng không có không công bị đánh!
Tiếp qua mấy ngày, mỗi ngày Lý Thất Dạ đều sẽ đánh đập ba trăm đệ tử một chầu, lúc này, từng đệ tử đều không hề có câu oán hận, thậm chí có đệ tử là cam tâm tình nguyện bị Lý Thất Dạ đánh đập, mặc dù Lý Thất Dạ hạ thủ không lưu tình, bị Đả Xà Côn đánh đập một chầu, đau đớn khó nhịn, nhưng mà thu hoạch lại to lớn, thống khổ lớn hơn nữa, đều là đáng giá.
Dạng truyền đạo thụ nghiệp này của Lý Thất Dạ, để ba trăm đệ tử khắc sâu ấn tượng, bị Lý Thất Dạ đòn hiểm đánh đập, những đệ tử này muốn không nhớ kỹ khuyết điểm của mình cũng khó, dùng thống khổ đổi lại giáo huấn, là khiến người ta ấn tượng khắc sâu như vậy.
Mặc dù nói phương thức truyền đạo thụ nghiệp của Lý Thất Dạ thô bạo hung tàn, nhưng mà, từng đệ tử lại được lợi rất nhiều, đối với chư vị đệ tử mà nói, đặc biệt là trên chiêu thức biến hóa, mấy ngày ngắn ngủi, để cho bọn họ lĩnh ngộ chiêu thức biến hóa chân chính huyền ảo, thời điểm bọn hắn tu luyện đã từng phạm sai lầm, ở bên trong đòn hiểm, bị uốn nắn tới.
Trong vòng vài ngày ngắn ngủn, không ít đệ tử tiến bộ đặc biệt rõ ràng, đặc biệt là đệ tử thiên phú không tồi như Lạc Phong Hoa, tiến bộ càng rõ ràng hơn. Ở dưới Lý Thất Dạ uốn nắn, Lạc Phong Hoa tìm hiểu công pháp chân lý của mình, cho nên, sau mấy ngày ngắn ngủi, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức biến hóa có thể nói linh dương móc sừng, đạt đến đỉnh phong.
Lý Thất Dạ bằng phương thức thô bạo hung tàn thụ đạo, nhưng mà, hiện tại Tẩy Thạch Cốc đệ tử lại đối với Lý Thất Dạ không hề có câu oán hận, ngay cả mấy người Lạc Phong Hoa từ đầu xem thường Lý Thất Dạ nhất, bây giờ đối với Lý Thất Dạ đều là phục phục thiếp thiếp.
Mặc dù nói phương pháp thụ đạo của Lý Thất Dạ là thô bạo hung tàn, nhưng mà, đồ vật truyền thụ lại là chân tài thật học, từng đệ tử đều được ích lợi không nhỏ.
Như Lý Thất Dạ chịu trách nhiệm một đối một thụ đạo như thế, chư vị đệ tử đối với Lý Thất Dạ là không hề có câu oán hận.

Mặc dù nói Chu đường chủ trước kia thụ đạo Tẩy Thạch Phong là rất ít đánh chửi môn hạ đệ tử, nhưng mà, Chu đường chủ thụ đạo, đó là tề tụ một đường, hắn mỗi lớp thụ đạo thời gian rất ngắn, như là nhồi cho vịt ăn đem công pháp chiêu thức khẩu quyết biến hóa giảng thuật một lần, còn có thể hiểu hay không, cái kia chính là sự tình của từng đệ tử.
Ba trăm đệ tử, từng cái đệ tử thiên phú khác biệt, ngộ tính khác biệt, coi như là công pháp giống nhau chiêu thức giống nhau, tu luyện ra được kết quả cũng khác biệt, chính là bởi vì như thế, thời điểm tu luyện xuất hiện bất công, càng kỳ quái hơn là đệ tử tu luyện đến hoàn toàn trái ngược!
Hiện tại Lý Thất Dạ một đối một chỉ điểm, uốn nắn từng đệ tử thiếu hụt, cái này cho từng đệ tử phương hướng tu luyện minh xác, đối với chiêu thức biến hóa huyền ảo, đã có cấp độ lĩnh ngộ càng sâu.
Cho nên, mấy ngày thời gian ngắn ngủi, không ít đệ tử ở trên chiêu thức biến hóa, đã là thấy được con đường, thậm chí là tiến dần từng bước! Khiến không ít đệ tử tâm hỉ không thôi, Lý Thất Dạ thụ đạo mấy ngày ngắn ngủi, thắng qua chính bọn hắn tìm tòi một năm, thậm chí là hai ba năm!
Ngay thời điểm Lý Thất Dạ tại Tẩy Thạch Cốc thụ đạo, cao tầng Tẩy Nhan Cổ Phái triệu khai một lần hội nghị bí mật, trên thực tế, lúc này đây hội nghị chỉ có sáu đại trưởng lão mới có tư cách dự họp.
Lúc này đây hội nghị do thủ tịch Đại trưởng lão Cổ trưởng lão tự mình tổ chức, Đại trưởng lão ngồi tại thượng thủ, nhìn chung quanh năm vị trưởng lão khác, cuối cùng, trầm giọng nói ra:
- Lúc này đây cùng năm vị sư đệ tụ tại một phòng, liền nói sự tình Hoàng thể cao.
Đại trưởng lão mở lời, năm vị trưởng lão khác cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đón lấy, cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Ở bên trong sáu đại trưởng lão, luận tư cách, công lao, lấy Đại trưởng lão cầm đầu.

Hơn nữa, Đại trưởng lão còn là thân truyền đệ tử của tiền nhiệm chưởng môn, địa vị của Đại trưởng lão, có thể nói tại Tẩy Nhan Cổ Phái không người có thể so sánh. Mặc dù nói, bên trong Tẩy Nhan Cổ Phái có một loại thuyết pháp lưu truyền, Tẩy Nhan Cổ Phái đương nhiệm chưởng môn Tô Ung Hoàng chính là truyền nhân của tiền nhiệm chưởng môn! Đương nhiệm chưởng môn là tiền nhiệm chưởng môn bí mật bồi dưỡng ra được thân truyền đệ tử.
Nhưng mà, đối với sự kiện này, sáu đại trưởng lão lại là lòng dạ biết rõ, sự thật thực sự không phải là như thế.
Ở bên trong sáu đại trưởng lão, ngoại trừ Tào Hùng ra, bốn vị trưởng lão khác cũng không có dã tâm tranh hùng chưởng môn, bởi vì bọn họ biết rõ ràng, bất luận là đạo hạnh, hay là công lao, hoặc là địa vị, bọn hắn đều không có đủ điều kiện tranh hùng chưởng môn.
Trên thực tế, trong lòng bốn vị trưởng lão khác cho rằng, luận đăng lâm chức chưởng môn, trừ Đại trưởng lão ra không còn có thể là ai khác.
- Chúng ta đã từng đáp ứng Thất Dạ, nếu hắn có thể thành chuyện thông gia cùng Cửu Thánh Yêu Môn, chúng ta ban thưởng Hoàng thể cao.
Đại trưởng lão nhìn năm vị trưởng lão, trầm giọng nói.
Bốn vị trưởng lão khác vì đó trầm mặc, chỉ có Tào Hùng trong nội tâm đặc biệt khó chịu, Lý Thất Dạ thực sự quan hệ thông gia cùng Cửu Thánh Yêu Môn, như vậy, tương lai đối với đệ tử hắn Hà Anh Kiếm vấn đỉnh chức chưởng môn có trùng kích rất lớn.
Tào Hùng có ý định của hắn, coi như hắn cả đời này không có cơ hội đăng chức chưởng môn, hắn cũng hi vọng đồ đệ của hắn Hà Anh Kiếm có thể trở thành chưởng môn đời kế tiếp, trên thực tế, Hà Anh Kiếm cũng không phụ hắn kỳ vọng. Đáng hận chính là, hiện tại nửa đường tuôn ra một cái Lý Thất Dạ khó hiểu!

Nếu như Lý Thất Dạ thật có thể lấy Lý Sương Nhan, lại thêm thân phận của hắn là thủ tịch đại đệ tử, chỉ sợ hắn trở thành chưởng môn đời kế tiếp là rất khó có người có thể rung chuyển, chỉ sợ ngay cả chưởng môn nhân Tô Ung Hoàng cũng là như thế.
Bên trong sáu đại trưởng lão ở vị trí thứ tư Tôn trưởng lão vuốt vuốt râu dài, gật đầu nói ra:
- Chuyện này là chúng ta đồng ý, Thất Dạ đã làm thành sự tình, ban thưởng Hoàng thể cao, đó cũng là nên phải.
Tôn trưởng lão ở trong sáu đại trưởng lão xếp hạng thứ tư, chưa phát giác ra mình đã trong lúc vô hình ủng hộ Lý Thất Dạ. Nguyên nhân Tôn trưởng lão ủng hộ Lý Thất Dạ rất đơn giản, đó là bởi vì đồ đệ của hắn Mạc hộ pháp!
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.