Đế Bá

Chương 592: Bí mật của Phi Hoài thôn. (2)Sau khi nàng lén mượn chủng thành công liền rời đi Phi Dương tiên đế, ẩn nấp xuống, từ đó biến mất trong thế gian, nuôi dưỡng nhi tử của Phi Dương tiên đế, đem huyết thống của Phi Dương tiên đế kéo dài.
Rất nhều năm đi qua, nữ tử này tựa như biến mất ở trên thế gian, không có ai biết nàng là lánh đời ở trong phàm thế, ở giữa phàm thế hóa thành một phàm nhân.
Cuối cùng nữ tử này tọa hóa qua đời, mà hậu nhân của nàng cùng Phi Dương tiên đế cũng không bước vào tu sĩ chi đạo, làm người phàm ở phàm trần sinh sôi truyền thừa xuống.
Thôn trang mà nữ tử này kiến tạo chính là Phi Hoài trang, thôn trang này đặt tên là Phi Hoài trang đó là có ý tứ hoài niệm Phi Dương tiên đế.
Song, chuyện xưa cũng không kết thúc như vậy, đối với Tiên đế mà nói, thế gian khó có chuyện gì có thể giấu diếm được hai mắt của hắn, đối với Phi Dương tiên đế mà nói cũng là như thế.
Phi Dương tiên đế biết chuyện này, cũng biết nữ tử lánh đời ở chỗ nào, nhưng mà Phi Dương tiên đế vẫn là không làm gì cả.
Cho đến thật lâu sau, nữ tử tọa hóa qua đời, mà hậu nhân của hắn làm người phàm ở Phi Hoài thôn sinh trưởng đầy đàn, đời đời tương truyền, có lẽ là bởi vì si tâm của nữ nhân này đả động Phi Dương tiên đế, hoặc có lẽ hậu nhân của hắn cùng nữ tử này chảy xuôi huyết thống của hắn... Tóm lại không biết là nguyên nhân gì, Phi Dương tiên đế ở Phi Hoài trang bố trí xuống tuyệt thế đại cục.
Một vị Tiên đế tốn hao không ít tâm huyết ở địa phương này bày ra tuyệt thế đại cục, để lại rất nhiều thứ, mà tuyệt thế đại cục hắn bày ra chính là tồn tại trăm vạn năm ở cái địa phương này, một mực yên lặng mà che chở cho Phi Hoài trang.
Chính là bởi vì như thế, trăm vạn năm qua, Phi Hoài trang từng xuất ra rất nhiều nhân tài, đồng thời trăm vạn năm qua Phi Hoài trang đã từng đi tới không ít đại nhân vật.

Bất kể là rất nhiều nhân tài xuất ra từ Phi Hoài trang hay là rất nhiều đại nhân vật đã tới Phi Hoài trang, đây đối với Phi Hoài trang mà nói đều là khách qua đường, bất luận là người nào tới, bất luận là người nào rời đi, ở dưới tuyệt thế đại cục yên lặng che chở, chưa từng có người có thể đánh phá được yên lặng của Phi Hoài trang.
Chính là bởi vì như thế, trăm ngàn năm đi qua, Phi Hoài trang một mực tồn tại ở trong phiến thiên địa này, tựa như là một tiểu thôn trang thế ngoại đào nguyên.
Trăm vạn năm đi qua, Phi Hoài trang là một đời lại một đời đi qua, hậu nhân của Phi Dương tiên đế đầy đàn một đời lại một đời, nhưng mà Phi Hoài trang vẫn như cũ là yên lặng, vẫn không có tiếng tăm gì.
Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù Phi Dương tiên đế ở Phi Hoài trang bày ra tuyệt thế đại cục, để lại không ít đồ, nhưng mà hắn lúc ấy làm Tiên đế lại không truyền thụ một điểm đạo pháp nào cho tử tôn của mình.
Rồi sau đó Phi Hoài trang cũng từng xuất ra tu sĩ, thậm chí từng có đại nhân vật trong tu sĩ, nhưng mà đây cũng không phải là xuất thân từ đạo thống của Phi Dương tiên đế, mà là được đại giáo cương quốc của ngoại giới thu làm đệ tử, bồi dưỡng thành cường giả, cùng với đạo thống của Phi Dương tiên đế không có bất cứ quan hệ nào.
Vạn cổ đi qua, chỉ sợ không có ai biết được bí mật của Phi Hoài thôn, cho dù ở thời đại của Phi Dương tiên đế có người biết được bí mật trong đó, vậy cũng đã không còn ở nhân thế nữa rồi.
Song, Lý Thất Dạ chính là người biết được bí mật trong đó, hơn nữa còn là người một mực sống đến hiện tại!
Địa phương mà Lý Thất Dạ ở là một không gian tự thành nhất thể, cùng Phi Hoài thôn tương liên chặt chẽ ở cùng một chỗ. Nếu như nói Phi Hoài thôn là chính diện của một cái tiền đồng mà nói, như vậy không gian chỗ ở của Lý Thất Dạ chính là mặt trái của đồng tiền này, hai cái thậm chí có thể nói là cùng một thể.

Lý Thất Dạ đem nơi này làm thành một điểm dừng chân là có nguyên nhân của riêng hắn, bởi vì địa phương này chính là Phi Dương tiên đế sáng chế, ở chỗ này Phi Dương tiên đế để lại không ít đồ.
Nữ tử năm đó sinh ra đời sau của Phi Dương tiên đế, lánh đời ở phàm trần, từ đó có Phi Hoài thôn.
Từ đó về sau, đời sau của Phi Dương tiên đế ở Phi Hoài thôn sinh sản truyền thừa, nhưng mà tử tôn của Phi Hoài thôn lại cũng không biết tổ tiên của mình chính là Phi Dương tiên đế tiếng tăm lừng lẫy ở thời đại hoang mãng.
Phi Dương tiên đế ở trong này bày ra một cái tuyệt thế đại cục, lấy đó che chở đời sau của mình, cái đại cục này bao phủ của Phi Hoài thôn, mà trung tâm của cả cái đại cục chính là ở một mặt khác của Phi Hoài thôn, là một cái không gian khác.
Chính là bởi vì như thế, trăm vạn năm qua, từng có không ít người tới Phi Hoài thôn, nhưng mà không cách nào tra rõ ảo diệu chân chính của Phi Hoài thôn.
Cái không gian này là một phiến hỗn độn, làm cho người ta không rõ ràng, ở trong hỗn độn mơ hồ có thể thấy được có cổ điện, có ngọc lâu, bảo khuyết... Tựa hồ ở trong không gian hỗn độn này cất dấu vô số bí mật.
Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn ở trong không gian này, lúc này Linh vực không luân phù hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, mà Âm Dương Luyện Tiên Kính buông xuống tiên quang vô tận, Âm Dương Ngư quay qanh, che chở cho Lý Thất Dạ.
Mà vào lúc này Linh vực không gian phù ở trước mặt Lý Thất Dạ, nó giống như là một cái gương, trở nên sáng người chiếu nhân, mà trong kính ánh chiếu ra không phải là Lý Thất Dạ, mà là từng cái phù văn, ở trong kính từng cái phù văn hiện lên, theo thần thần của Lý Thất Dạ thôi toán từng cái phù văn giao nhau thành từng đạo pháp tắc, muốn viết thành một thiên tiên chương.

Đây chính là mục đích mà Lý Thất Dạ đến nơi này, hắn vì một môn bí pháp cổ xưa mà đến, lúc Phi Dương tiên đế còn chưa thành tựu Tiên Đế liền có được một bí pháp cổ lão truyền từ thời đại thần thoại xuống.
Môn bí pháp này có tên là Thôi Xán Nhất Kích, môn bí pháp này từng vì Phi Dương tiên đế đánh xuống trụ cột để đi thông con đường Tiên đế, đây là một môn bí pháp khó lường!
Phi Dương tiên đế ngao du thiên nhai, cả đời không có chỗ ở cố định, hắn mặc dù thành tựu tiên đế nhưng mà đồi sau không có nghe nói hắn truyền xuống đế thống. Mặc dù khi còn sống sự tích về Phi Dương tiên đế để cho thế nhân có thể học thuộc lòng, nhưng mà về nhiều chuyện liên quan đến Phi Dương tiên đế thế nhân lại là không biết.
Nói ví dụ như Phi Dương tiên đế không muốn lại trở về Nam Thiên thế gia, lại ví dụ như Phi Dương tiên đế tại sao lại không truyền xuống đế thống của mình, lại ví dụ như đế binh của Phi Dương tiên đế hạ lạc ở nơi nào?
Đối với sự tích của Phi Dương tiên đế, ở thời điểm làm Âm Nha, Lý Thất Dạ đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng hắn có thể khẳng định Phi Dương tiên đế ở một mặt không gian khác của Phi Hoài thôn để lại rất nhiều thứ.
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.