Đế Bá

Chương 559: Hổ Khiếu tông.- Bón ngươi chín hoàn, Bảo thánh tôn!
Có hào hùng cảm nhận được Thánh tôn chi uy nghiền áp cả đại địa, không khỏi hoảng sợ thất sắc, trong lòng nhút nhát, lẩm bẩm nói.
Nhìn thấy vị lão giả này, có lão giáo chủ nhận ra lai lịch của lão, không khỏi vì đó mà động dung, nói:
- Thái thượng hoàng của Hổ Khiếu tông, lão cư nhiên vẫn còn sống! Truyền thuyết lão sớm đã chết ở trong thời đại đạo khó rồi.
- Yêu nghiệt sống ở thời đại đạo khó nha, đã từng là thiên tài mà năm đó không ai bì nổi. Cho dù là thời đại đạo khó vẫn là tiếu ngạo bát hoang! Sau đó từng nhiếp chính sáu vương triều, Hổ Khiếu tông thái thượng hoàng! Nhìn tới, đạo hạnh cua rlaxo chỉ kém một hòn liền chính là Bảo thánh tôn đại viên mãn, nếu là đăng lâm giới tôn, đó vẫn còn được.
Nhìn thấy lão nhân như vậy, người biết rõ lai lịch của lão đều không khỏi động dung.
- Thiếu một hoàn chính là Bảo thánh tôn đại viên mãn, đây thật là nghịch thiên, nhưng không có đạo lý có thể vây khốn được Sư Hống thánh hoàng nha?
Mặc dù là thế vẫn có người nghi ngờ trong lòng.
Thánh tôn có mạnh yêu, từ thấp đến cao theo thứ tự là Tiểu thánh tôn, Đại thánh tôn, Bảo thánh tôn, Giới tôn, Thế tôn!
Phân chia mạnh yếu của Thánh tôn rát dễ dàng, tu luyện đạt tới cảnh giới Thánh tôn liền có thể có thần hoàn, thần hoàn càng nhiều liền ý nghĩa càng cường đại, đạo hạnh lại càng cao.
Chín, con số này đại biểu cho đại đạo chi cương, cho nên Tiểu thánh tôn đại viên mãn chính là cửu hoàn; ba mươi, con số này đại biểu cho chu thiên, cho nên Đại thánh tôn đại viên mãn chính là tam thập lục hoàn; năm mươi, đây là đại diễn số lượng, Bảo thánh tôn đại viên nhãn chính là năm mươi hoàn; chín chín tám mươi mốt hoàn chính là số lượng của Giới thánh tôn đại viên mãn; chín mươi chín hoàn chính là đại viên mãn của thế giới.

Hổ Khiếu thái thượng hoàng đã từng là thiên tài yêu nghiệt của thời đại đạo khó, đã từng nhiếp chính sáu vương triều, mặc dù hiện tại đã là xế chiều nhưng mà huyết khí hung hãn như cũ, chỉ kém một hoàn liền là Bảo thánh tôn đại viên mãn, tùy thời đều có thể vấn đỉnh Giới tôn!
Hổ Khiếu thái thượng hoàng xuất hiện để cho không ít người động dung, mà tin tức tiếp đó Hổ Khiếu thái thượng hoàng công bố ra lại càng nhấc lên gợn sóng không nhỏ!
- Lý Thất Dạ tiểu nhi, ngươi sai sử Trì gia tiểu nhi giết đệ tử Hổ Khiếu tông ta, hôm nay lấy một mạng đổi một mạng! Cần tới mạng của gươi để đổi lấy mạng của đệ tử Hổ Khiếu tông ta, hoặc là lấy mạng của Trì gia tiểu nhi đổi lấy mạng của đệ tử Hổ Khiếu tông ta! Ngày trăng tròn chính là lúc hành hình, tự mình ngươi xem như thế nào!
Sau khi Hổ Khiếu thái thượng hoàng xuất hiện, nhắm thẳng vào Lý Thất Dạ, thậm chí là tuyên cáo thiên hạ.
Sau khi Hổ Khiếu thái thượng hoàng lộ mặt, Hổ Khiếu tông thậm chí là mời các phái trong thiên hạ ở ngày hành hình đến quan sát!
Khi Hổ Khiếu thái thượng hùng lấy tư thái này tuyên cáo thiên hạ, để cho vô số người đều không khỏi vì đó mà kinh ngạc một chút, có người không rõ tin tức liền là nghe mà không hiểu ra sao.
- Hổ Khiếu tông này coi như là giết gà dọa khỉ đi? Chẳng lẽ nói đây coi như là muốn báo thù cho Hổ Nhạc?
Tu sĩ không biết tin tức chân chính đều không khỏi đầu đầy mê hoặc, vì đó kỳ quái nói.
- Cái này cũng không trách được Hổ Khiếu thái thượng hoàng can thiệp vào, Sư Hống môn phá hỏng hôn sự của Hổ Khiếu tông cùng Bảo Vân thế gia, đây không để cho Hổ Khiếu tông phát điên thì mới là kỳ quái, thế hệ trước của Hổ Khiếu tông nhất định là ngồi không yên!
Có người phân tích lần hành động này của Hổ Khiếu tông.

Ân oán của Lý Thất Dạ cùng Hổ Khiếu tông là chuyện mà rất nhiều người biết, trong đó thậm chí là trộn lẫn vào chuyện đám hỏi của hai phái, trên đường Lý Thất Dạ lại sai sử Trì Tiểu Đao chém giết Bảo Vân công chúa, sau đó Lý Thất Dạ lại giết Hổ Nhạc, một ngụm khẩu khí như vậy Hổ Khiếu tông nhất định là nuốt không trôi rồi.
- Hổ Khiếu tông thật có thể ăn chắc được Lý Thất Dạ sao? Lý Thất Dạ này chính là một đại hung nhân!
Từng có một cái yêu vương coi trọng Lý Thất Dạ nói:
- Đại hung nhân Lý Thất Dạ này có sợ cái gì? Ngay cả Thanh Huyền thiên tử, Diêu Quang cự tử đều dám giết! Hổ Khiếu tông đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu đi? Cho dù Hổ Khiếu thái thượng hoàng muốn can thiệp vì tử tôn của mình chỉ sợ cũng không được, trong tay Lý hung nhân này nhưng là có hai kiện Tiên đế bảo khí, đây quả thực là khúc nhạc dạo đi tới đâu quét ngang tới đó, Hổ Khiếu tông bây giờ còn đi chọ vào Lý Thất Dạ, d dây không phải là tự tìm xui xẻo sao?
Nghĩ đến hung nhân như Lý Thất Dạ, trong tay còn cầm hai kiện Tiên Đế bảo khí, không ít người da đầu đều vì thế mà tê dại, hai kiện Tiên đế bảo khí ở trong tay Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ thật sự có thể đánh ra đế đồ mà nói, đó thử nghĩ xem hậu quả cũng làm cho người ta không khỏi sợ hãi.
Chính là bởi vì nguyên nhân như thế, mặc dù Hổ Khiếu tông mời vô số giáo phái truyền thừa ở Đông Bách thành ở ngày hành hình tới làm khách quan sát, nhưng mà rất nhiều môn phái như cũ không muốn đi làm khách quan sát.
Thử nghĩ xem hung nhân như Lý Thất Dạ, ngay cả Thanh Huyền cổ quốc, Diêu Quang cổ quốc cũng không úy kỵ, huống chi là Hổ Khiếu tông, hung nhân giống như hắn, hai tay hai kiện Tiên đế bảo khí, đây tuyệt đối là nhân vật đi tới đâu tru diệt tới đó! Ai nguyện ý là địch với hắn?
- Lý Thất Dạ hung diễm tuy thịnh, nhưng mà hươu chết về tay ai còn khó nói.
Có đại nhân vật cường hãn chân chính nắm giữ được không ít tin tức bên trong, nói:
- Chết năm ba cái đệ tử thì tính là gì? Diêu Quang cổ quốc không có nhảy ra, Thanh Huyền cổ quốc không có nhảy ra, thậm chí ngya cả Nộ Tiên thánh quốc cũng không có nhảy ra, nhưng mà Hổ Khiếu tông lại nhảy ra, chuyện như vậy nói như thế nào cũng không được! Đây chỉ sợ là dẫn quân vào ngõ cụt, nếu như Lý Thất Dạ thật cho là Hổ Khiếu tông nhỏ yếu có thể khi phụ, nói không chừng sẽ chết thảm ở trong đó.

Hai phái phân tranh vốn là chuyện thường xảy ra, trên thực tế thực lực của Sư Hống quốc kém xa Hổ Khiếu tông, Hổ Khiếu tông khi phụ Sư Hống quốc cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà khi Hổ Khiếu thái thượng hoàng chỉ đích danh tên Lý Thất Dạ, điều này làm cho không ít tu sĩ đã trải qua sóng to gió lớn đều ngửi được khí tức không tầm thường, rất nhiều người đều cảm thấy trong này có đại huyền cơ.
Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều đưa ánh mắt về hướng Hổ Khiếu tông, đồng thời cũng chú ý Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Lý Thất Dạ đối mặt với nguy cơ như vậy thì sẽ hóa giải như thế nào.
- Đó là một cái bẫy!
Có trí giả của đại giáo phân tích nói:
- Lý Thất Dạ hiện tại như mặt trời ban trưa, trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy, sánh vai tiên tử Mai Tố Dao, cơ hồ không có kẻ địch! Hổ Khiếu tông làm như vậy không thể nghi ngờ là bố trí bẫy rập đối với Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ nhảy xuống, hắn chỉ sợ thành cá trong chậu, nếu như Lý Thất Dạ không ứng chiến, đây không chỉ là sinh ra ảnh hưởng mặt trái đối với danh khí tự thân của hắn, không chiến mà sợ, nói không chừng trong lòng hắn sẽ lưu lại bóng ma, đây đối với tu đạo trong tương lai của hắn sẽ có bất lợi.
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.