Đế Bá

Chương 421: Đấu giá mộ phần. (2)Rất nhiều dược sư ở thời điểm chết đi, đều có một thói quen, là đem một vài linh dược tiên thảo xem như vật bồi táng, dù là tiểu dược sư, ở trước khi chết, đều sẽ kiếm một hai kiện linh dược đan thảo tốt đến bồi táng, nếu như không có một hai kiện linh dược đan thảo có thể đem ra bồi táng, vậy liền uổng cả đời là dược sư cao quý.
- Tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá mộ phần, tuần tự đấu giá, lấy tuần tự xem xét làm chuẩn, không dùng giá cả cao thấp làm thứ tự.
Người bán đấu giá đối với tất cả người mua nói ra.
Lúc này, bình thuốc thứ nhất bị dâng tới, đây đã là vật phẩm đấu giá hoàn toàn có thể xác định giá trị.
Người bán đấu giá mở ra bình thuốc, lập tức một mùi trái cây ê ẩm bay tới, mùi trái cây này có chút tanh hôi, bên trong lại xen lẫn vị bảo đàn nhè nhẹ, một tia vị bảo đàn này lập tức để cho người ta tinh thần nhanh nhẹn.
- Đây là một bình Thanh Đan quả, trải qua Thừa Cổ Các chúng ta xem xét, Thanh Đan quả này có được bảy mươi vạn năm dược linh, nó được phong chứa ở trong bình thuốc thời gian vượt qua trăm vạn năm. Mọi người đều biết, Thanh Đan quả bảy mươi vạn dược linh đã đủ trân quý, xem như phong bình cổ dược, giá trị của nó cũng không cần nhiều lời. Một bình Thanh Đan quả này, lấy năm ngàn Cổ Thánh Tinh Bích đấu giá, phải là Đại Thánh cấp Tinh Bích.
Người bán đấu giá đối với tất cả mua nói ra.
Tinh Bích cùng một cảnh giới, cũng là có cấp bậc phân chia, nói thí dụ như Cổ Thánh chuyên dụng Tinh Bích, xưng là Cổ Thánh Tinh Bích, nhưng mà, Tinh Bích cảnh giới này, Tinh bích thiên địa tinh khí thuần túy nhất, liền bị chia làm Đại Thánh Tinh Bích!
- Quả nhiên là Thanh Đan quả.
Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào bảo quả bên trong bình, cùng bình thường luyện thọ dược dùng Thanh Đan quả lại có chút khác biệt, Thanh Đan quả này được phong tồn quá lâu, chôn sâu ở dưới đất, đã thành màu tương, đây là kỳ hiệu khi cổ dược hút địa âm!
- Ta ra năm ngàn Cổ Thánh Tinh Bích!
Lập tức có Vương Hầu thế hệ trước mở miệng nói ra.

- Ta ra sáu ngàn.
Một vị chưởng môn nhân khác lập tức mở lời nói.
Người mua đoạt giá nhiều lắm, một vị lão hoàng chủ khác bề bộn báo giá nói:
- Một vạn.
Thanh Đan quả, chính là một trong những phụ dược luyện thọ dược trọng yếu, bảy mươi vạn năm dược linh, đây là có thể luyện ra chân dược, thọ dược cấp bậc này, chính là Vương Hầu Chân Nhân yêu nhất, đặc biệt là Vương Hầu Chân Nhân tuổi đã cao, cho nên, loại thọ dược này ở trong Vương Hầu Chân Nhân thế hệ trước là đặc biệt quý hiếm.
Về phần Thanh Đan quả này là cổ dược, vậy cũng không cần nói. Đối với Vương Hầu Chân Nhân thế hệ trước có thực lực có bối cảnh mà nói, cấp bậc thọ dược bình thường chỉ sợ bọn họ đã dùng không ít, nói không chừng bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất kéo dài tuổi thọ.
Đối với những Vương Hầu Chân Nhân thế hệ trước này mà nói, dù là thọ dược cấp Chân dược, đối với bọn hắn đã sinh ra tính kháng dược, đến thời điểm đó, coi như phục dụng rất nhiều thọ dược cũng không thể kéo dài bao nhiêu tuổi thọ.
Cho nên, Vương Hầu Chân Nhân thế hệ trước đến loại cấp độ này, không thể lại phục dụng thọ dược, kể từ đó, cổ dược liền thành truy cầu của bọn hắn.
Lấy cổ dược làm dược tài luyện thành thọ dược, bởi vì trước đó bọn họ không có dùng qua loại thọ dược này, tính kháng dược cực thấp, đối với bọn họ tác dụng rất lớn, kể từ đó, cái Thanh Đan quả bị chôn trăm ngàn vạn năm này, liền thành hàng bán chạy.
Cuối cùng, một bình Thanh Đan quả này bị chụp tới giá trên trời, lấy tám vạn Cổ Thánh Tinh Bích thành giao, xa xa cao hơn giá khởi điểm năm ngàn Tinh Bích.

Hơn nữa, ra tay đoạt đều là Vương Hầu Chân Nhân thế hệ trước, những người này đều là tu sĩ thọ nguyên không nhiều, đương nhiên cam tâm tình nguyện nện tiền mua loại đồ vật có thể kéo dài tuổi thọ này.

- Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai, này là Trầm Chu Mộc.
Kiện thứ hai bị nâng đi lên là một khối bảo mộc, gỗ này được chứa vào bên trong một cái vò, thời điểm vò bị mở ra, một trận mộc hương lập tức để cho người ta vì đó say mê, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục.
- Giá trị Trầm Chu Mộc cũng không cần nhiều lời.
Người bán đấu giá nói ra:
- Từng cái cường giả, đều có thời điểm mệnh ách, nếu có một khối Trầm Chu Mộc mang ở trên thân thể, thời điểm mệnh ách tới, tin tưởng chân mệnh của các ngươi sẽ không vĩnh viễn trầm luân. Khối Trầm Chu Mộc này mai táng trăm ngàn vạn năm, ngưng tích mộc hương trải qua trăm ngàn năm lắng đọng, càng thêm thuần hậu. một khối Trầm Chu Mộc này, lấy mười vạn Chân Nhân Tinh Bích bắt đầu.
Nghe được là Trầm Chu Mộc, không ít người ở đây cũng vì đó xôn xao, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi thiên phú rất cao, càng là vì đó tim đập thình thịch.
Từng cái tu sĩ, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, kiểu gì cũng sẽ gặp được hai đạo đạo khảm trí mạng, nếu như không cách nào nhảy ra hai đạo đạo khảm trí mạng này, như vậy thì là người tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt.
Hai cái đạo khảm này theo thứ tự là mệnh ách, thọ suy! Ở bên trong tu sĩ, có một câu nói như vậy, mệnh ách như tâm ma, thọ suy như thiên khô!
Mệnh ách, này là kiếp nạn của chân mệnh. Bất luận là một tu sĩ nào lúc Huyền Mệnh cảnh giới đại viên mãn, cũng tức là thời điểm Vương Hầu đỉnh phong, ở cảnh giới này, nhất định phải đối mặt mệnh ách của mình, nếu như ở cảnh giới này không cách nào đột phá kiếp nạn chân mệnh của mình, như vậy, chắc chắn là thân tử đạo tiêu!
Đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, mệnh ách là một đại kiếp nạn, rất khó bài trừ, thời điểm độ kiếp nạn mệnh ách, một khi thất bại, cả đời tu hành liền nước chảy về đông.
Cho nên, thời điểm Trầm Chu Mộc này vừa ra, trở nên vô cùng quý hiếm, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ tuổi có thiên phú mà nói, bọn hắn đột phá Vương Hầu, thành tựu Chân Nhân, đó là chuyện sớm hay muộn, đối với Vương Hầu thế hệ trước y nguyên có thể trở thành Chân Nhân, cũng không nguyện ý bỏ qua một khối Trầm Chu Mộc dạng này.

- Mười lăm vạn Chân Nhân Tinh Bích!
Cái thứ nhất báo giá chính là Tư Mã Long Vân xuất thân từ Nộ Tiên thánh quốc, hắn mới mở miệng liền tăng vọt năm vạn, một bộ nhất định phải được.
- Mười sáu vạn…
Mặc dù nói cường giả bình thường kiêng kị Tư Mã Long Vân, nhưng mà, cũng không phải là ý nghĩa không người nào dám cùng hắn đoạt!
- Mười bảy vạn…
Đoạt Trầm Chu Mộc, vẫn là tu sĩ thực lực Vương Hầu làm chủ, dù sao, bọn hắn muốn trở thành Chân Nhân, cuối cùng nhất định phải đối mặt kiếp nạn mệnh ách này!
- Ba trăm bảy mươi vạn Chân Nhân Tinh Bích!
Cuối cùng, khối Trầm Chu Mộc này bị bão tố tăng giá trên trời, hơn nữa báo cái giá này chính là Tư Mã Long Vân xuất thân từ Nộ Tiên thánh quốc!
Báo giá hơn ba trăm vạn, cái này đã để rất nhiều người mua vì đó rút lui, giá tiền này cao đến quá bất hợp lí, cho dù người mua có thực lực, gặp Tư Mã Long Vân một bộ nhất định phải được, cũng không nguyện ý cùng hắn tranh cãi nữa, dù sao, cùng Nộ Tiên thánh quốc kết thù, đây là tiến hành không sáng suốt.
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.