Đế Bá

Chương 392: Bảo Thánh Nhân Hoàng.Cho dù bọn hắn sinh ra trong thời gian đạo khó khăn, trên con đường tu luyện của bọn họ vẫn là một đường tiến mạnh! Song song đều là từng bễ nghễ thiên hạ, tiếu ngạo Nhân Hoàng giới! Ở thời đại của bọn hắn, cho dù là những lão bất tử thành tựu Cổ Thánh cho tới Thánh Tôn, những cường nhân không xuất thế kia đối với Bảo Thánh Nhân Hoàng cùng Luân Nhật Yêu Hoàng đều là tán thưởng có thừa.
Từng có người cho là, nếu như không phải là sống ở thời đại đạo khó, Bảo Thánh Nhân Hoàng cùng Luân Nhật Yêu Hoàng chỉ sợ là có tư cách vấn đỉnh Tiên Đế.
Từng có người bình luận Bảo Thánh Nhân Hoàng cùng Luân Nhật Yêu Hoàng như vậy: Bảo Thánh Nhân Hoàng bễ nghễ khí phách, bá chủ một đời; Luân Nhật Yêu Hoàng tuệ nhãn như đuốc, một đời minh quân!
Hôm nay Bảo Thánh Nhân Hoàng đột nhiên xuất hành, phong vân dâng lên, trong lúc nhất thời vô số người vì thế mà chú ý.
Ở đời trước Bảo Thánh Nhân Hoàng từng phong vân thiên hạ đã yên lăng hơn trăm năm, hôm nay đột nhiên xuất hành, làm sao không để cho người ta vì đó mà động dung.
- Tẩy Nhan cổ phái, cho các ngươi thời gian một ngày giao ra Lý Thất Dạ, nếu không tất đạp diệt các ngươi!
Bảo Thánh Nhân Hoàng một bước đạp tới thiên ngoại của Tẩy Nhan cổ phái, mắt nhìn xuống cả Tẩy Nhan cổ phái, cao cao tại thượng, tựa như nhân đế ngồi ở trên mây.
Trong khoảng thời gian ngắn, chuông báo động của Tẩy Nhan cổ phái vang lên rất lớn, trên dưới của Tẩy Nhan cổ phái đều nhất thời rùng mình, tất cả đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái, chư vị trưởng lão, hộ pháp của Tẩy Nhan cổ phái nhất thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, trong khoảng thời gian ngắn Tẩy Nhan cổ phái là quang mang trùng thiên mà lên, từng cái đại trận thủ hộ được mở ra.
Đáng tiếc Tẩy Nhan cổ phái đã không còn là Tẩy Nhan cổ phái của năm đó, Tẩy Nhan cổ phái hôm nay đã mất đi Đế cơ năm đó, nếu không Tẩy Nhan cổ phái năm đó khởi động đế cơ, một khi vô thượng đại trận mở ra, coi như là Đại hiền cũng không thể tấn công vào được.
Bảo Thánh Nhân Hoàng đột nhiên giá lâm bên ngoài Tẩy Nhan cổ phái, chỉ danh muốn Lý Thất Dạ, nhất thời dẫn tới rất nhiều truyền thừa cương quốc quan quan hệ trong đại vực, đặc biệt là môn phái truyền thừa trong Bảo Thánh thượng quốc cương quốc nội, càng là trước tiên chạy tới. Trong lúc nhất thời rất nhiều đại giáo truyền thừa đều đang chú ý đến sự kiện này.
- Bảo Thánh Nhân Hoàng, ngươi đây là ý gì?

Bảo Thánh Nhân Hoàng giá lâm thiên ngoại Tẩy Nhan cổ phái, Tô Ung Hoàng bế qan, Cổ Thiết Thủ với tư cách là đại trưởng lão chủ trì đại cục từ trong Tẩy Nhan cổ phái đạp bộ mà lên, đứng thẳng trong hư không, trầm giọng nói.
Bảo Thánh Nhân Hoàng mắt nhìn xuống cả Tẩy Nhan cổ phái, phong khinh vân đạm nói:
- Lý Thất Dạ giết truyền nhân của ta, nợ máu trả bằng máu, hôm nay nếu như Tẩy Nhan cổ phái các ngươi giao ra Lý Thất Dạ, ta có thể tha cho Tẩy Nhan cổ phái các ngươi, nếu không tất huyết tẩy Tẩy Nhan cổ phái các ngươi!
Lời của Bảo Thánh Nhân Hoàng, những giáo chủ chưởng môn, cường giả vương hậu đã chạy tới xem đều không khỏi nhìn nhau một cái.
- Tiểu quỷ họ Lý này tà môn cực độ, ngay cả Giang Tả thế gia, lão tổ của Nam Thiên thượng quốc đều dám giết, thậm chí là còn sống từ trong U Minh thuyền đi ra. Tiểu quỷ này ở Tẩy Nhan cổ phái, Tẩy Nhan cổ phái chỉ sợ thật sự có cơ hội lần nữa quật khởi, trọng đăng vinh quang đế thống năm đó. Đối với Thánh Thiên giáo mà nói, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh.
Có giáo chủ hiểu được Bảo Thánh Nhân Hoàng lao sư động chúng như thế, thậm chí không tiếc tự mình giá lâm.
Tẩy Nhan cổ phái cùng Thánh Thiên giáo là không chết không thôi, ba vạn năm trước Tẩy Nhan cổ phái không địch lại Thánh Thiên giáo, bị mất cương quóc, từ đó trở đi không còn chấn hưng! Hôm nay nếu như Tẩy Nhan cổ phái quật khởi, muốn diệt Thánh Thiên giáo, đây là tất nhiên đấy! Hiện tại Thánh Thiên giáo dĩ nhiên không hi vọng Tẩy Nhan cổ phái quật khởi rồi.
- Giết truyền nhân của ngươi?
Cổ Thiết Thủ lắc đầu nói:
- Bảo Thánh Nhân Hoàng, đại đạo dài đằng đẵng, nhược nhục cường thực, làm Nhân Hoàng, ngươi so với người nào đều rõ ràng hơn. Thánh Thiên đạo tử của các ngươi chết ở trong tay Lý Thất Dạ chúng ta, chỉ trách hắn học nghệ không tinh! Làm sư trưởng lại lao sư động chúng như thế, Nhân Hoàng cảm thấy thỏa đáng sao?

Cổ Thiết Thủ nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, ngay cả không ít cường giả vương hầu ở xa xa đến xem đều nhìn nhau một cái! Dĩ nhiên tất cả mọi người hiểu được, chuyện này chỉ sợ đã không phải đơn giản như ân oán cá nhân rồi.
- Nhược nhục cường thực, ngươi nói đúng, Cổ Thiết Thủ, các ngươi không giao ra Lý Thất Dạ, chính là bổn tọa đích thân tiêu diệt Tẩy Nhan cổ phái các ngươi, đây chính là nhược nhục cường thực!
Bảo Thánh Nhân Hoàng mắt nhìn xuống Cổ Thiết Thủ, khí phách ngất trời nói:
- Cho dù hôm nay ngươi đăng lâm cảnh giới Chân Nhân cũng không thoát được.
Cổ Thiết Thủ tu luyện Côn Bằng lục biến, chiếm được chỉ điểm của Lý Thất Dạ, có được đế thuật chân đế, hai ba năm qua chính là đạo hạnh tinh tiến rất nhiều, ở cảnh giới Chân Nhân đánh xuống trụ cột vững chắc!
Cổ Thiết Thủ đã là cảnh giới Chân Nhân rồi, lấy đế thuật làm mệnh công, đây đã là chân nhân rất cường hoành, song, ở trong mắt Bảo Thánh Nhân Hoàng lại chẳng thèm nhìn tới, điều này khiến cho trong lòng rất nhiều người rùng mình.
Những năm gần dây rất nhiều người đang suy đoán đạo hạnh của Bảo Thánh Nhân Hoàng, Luân Nhật Yêu Hoàng, có người nói bọn họ đã là Thánh Tôn rồi, càng có người nói bọn họ đã là Thánh Hoàng, về phần là cảnh giới gì thì không người nào biết được.
Hôm nay Bảo Thánh Nhân Hoàng căn bản không coi Cổ Thiết Thủ vào đâu, cái này đủ để nói rõ sự cường đại của hắn.
- Khẩu khí của Nhân Hoàng thật lớn!
Cổ Thiết Thủ lạnh lùng nói:

- Tẩy Nhan cổ phái chúng ta cũng không phải là bột nhão dễ nắn, không phải người người đều có thể chạm vào! Muốn Tẩy Nhan cổ phái chúng ta giao ra đệ tử, trừ phi là đạp vỡ Tẩy Nhan cổ phái chúng ta!
- Đạp vỡ Tẩy Nhan cổ phái các ngươi lại có gì khó!
Bảo Thánh Nhân Hoàng nhìn xuống Tẩy Nhan cổ phái, lạnh giọng nói:
- Bổn tọa biết Tẩy Nhan cổ phái các ngươi còn có một chút Tiên Đế nội tình, nhưng là vẻn vẹn là một hai kiện đế vật thì như thế nào có thể thành đại sự! Đế vật, Tiên Đế bảo khí cũng không phải là chỉ có Tẩy Nhan cổ phái các ngươi mới có!
'Oanh" một tiếng, theo lời nói của Bảo Thánh Nhân Hoàng vừa dứt, trên người hắn dâng lên một luồng đế uy, nhất thời cũng làm cho cả Tẩy Nhan cổ phái chấn động, ở trong nháy mắt này Bảo Thánh Nhân Hoàng ngự đế uy, trấn áp cả Tẩy Nhan cổ phái, ở bên trong Tẩy Nhan cổ phái, đệ tử có đạo hạnh yếu nhất thời co quắp nằm ở dưới đất, căn bản là không thể nào chống cự đế uy.
- Tiên Đế bảo khí sao?
Thời điểm khi Bảo Thánh Nhân Hoàng điều khiển một luồng đế uy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nếu quả thật là Tiên đế bảo khí, Tẩy Nhan cổ phái liền thật nguy hiểm!
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.