Đế Bá

Chương 390: Luyện đan như rang đậu. (1)Coi như là Dược thần chi thuật trong truyền thuyết chỉ sợ cũng bất quá là như vậy! Nghĩ tới đây, trong lòng đám người Tôn trưởng lão đều không khỏi dâng lên một trận hỏa nhiệt, có dược đạo như thế, Tẩy Nhan cổ phái liền càng có hi vọng tràn đầy, tương lai cho dù Tẩy Nhan cổ phái không thể dùng võ tranh giành thiên hạ nhưng cũng có thể lấy dược quản chế thiên hạ!
Cho nên nghĩ đến điểm này, đám người Tôn trưởng lão cũng không khỏi kích động hưng phấn, đều muốn đứng lên hoan hô.
- Nhìn độ tinh khiết của mệnh đan như thế nào một chút!
Tôn trưởng lão đều không ức chế được kích động, không nhịn được mà nói.
Lý Thất Dạ từ trong dược hồ tiện tay đổ ra một loạt mệnh đan, một trận dược hương thấm vào ruột gan, một viên mệnh đan chừng lớn nhỏ ngón cái, màu vàng nhợt nhạt, có một đạo biến văn, một đạo biến văn này chính là đại biểu cho mệnh đan chỉ có một lần thuế biến mà thôi, nếu như số lần mệnh đan thuế biến càng nhiều, trên mệnh đan sẽ tương ứng có số biến văn đó.
Nhất biến mệnh đan chỉ có một đạo biến văn; nhị biến mệnh đan có hai đạo biến văn; tam biến mệnh đan có ba đạo biến văn...
- Miễn cưỡng có tứ túc tinh khiết. Lý Thất Dạ nhìn mệnh đan màu vàng nhạt một chút, nói:
- Nếu như có được ngũ túc tinh khiết, vậy thì có thể nói là cực phẩm ròi.
Đám người Tôn trưởng lão đều hít vào một hơi khí lạnh, cả người đều cứng lại rồi, một vị dược sư không khỏi cà lăm nói:
- Miễn cưỡng có tứ túc tinh khiết...
Nói tới đây, không chỉ là hắn, coi như là dược sư Tôn trưởng lão mạnh nhất Tẩy Nhan cổ phái đều có vọng động tự sát! Độ tinh khiết tứ túc còn nói là miễn cưỡng, phải biết rằng đây là nhất biến mệnh đan nha!

- Ta không muốn sống nữa, đây, đây quá đả kích người rồi...
Một dược sư khác bình thời có chút tự phụ đều muốn nhảy lầu tự sát, lời như vậy thật sự là đả kích đến ngay cả một chút tự ái của hắn đều không có.
- Độ tinh khiết miễn cưỡng có tứ túc? Tiểu tổng tông của chúng ta, yêu cao của ngươi cũng quá cao đi, lời này của ngươi nói ra, đây chẳng phải là để cho dược sư trong thiên hạ nhảy lầu tự sát hết, để cho những người tự xưng Thánh dược sư kia chỉ sự cũng nhảy lầu tự sát! Nhất biến mệnh đan a, đây là mệnh phàm cấp thấp nhất, độ tinh khiết nhất túc hoàn toàn đủ rồi! Tứ túc tinh khiết ngươi còn nói là miễn cưỡng, điều này làm cho người ta làm sao sống được?
Tôn trưởng lão im lặng thật lâu!
Thể cao, thọ dược xưng là cửu luyện, mà mệnh đan lại xưng là cửu túc!
Số túc độ tinh khiết của mệnh đan phân biệt, đó là đối với tu sĩ Trúc Cơ mà thôi, ví dụ như một viên mệnh đan là độ tinh khiết ngũ túc mà nói, như vậy sau khi phục dụng một viên đan dược đó liền có thể tăng lên năm thành công lực ở cái cảnh giới tầng thứ này, ý nghĩa của nó chính là ngươi không cần tu luyện cũng có thể tăng lên năm thành công lực!
Cho nên độ tinh khiết của mệnh đan chỉ chính là mệnh đan đề thăng công lực ít hay nhiều. Bất quá đây chỉ là trên nguyên tắc mà thô. Ví dụ như độ tinh khiết của một viên mệnh đan là ngũ túc, tu sĩ có cấp biệt đối ứng sau khi phục dụng sẽ ở cảnh giới đối ứng tăng lên năm thành công lực. Trên thực tế, sau khi chân chính ăn vào là không thể nào tăng lên năm thành công lực, bởi vì mỗi tu sĩ không thể nào hấp thu tất cả dược tính, đồng thời ở cùng một cái cấp bậc, phục dụng càng nhiều mệnh đan, hiệu quả liền sẽ bị ảnh hưởng, tình huống này cùng với phục dụng thọ dược cũng không kém bao nhiêu.
Độ tinh khiết của mệnh đan, cao nhất là cửu túc, chính là như trong truyền thuyết, nhân vô thập toàn, mệnh đan cũng không thể có mười phần. Mệnh đan hoàn mỹ mười phần chỉ là ở trong truyền thuyết.
Hơn nữa số lần thuế biến của dược liệu trực tiếp ảnh hưởng tới độ tinh khiết của mệnh đan. Ví dụ như nhất biến mệnh đan, bất luận là chủ dược hay phụ dược đều chỉ là trải qua một lần thuế biến mà thôi, dược tính của dược liệu như vậy có hạn chế thật lớn, như vậy mà nói, độ tinh khiết có thể luyện đến nhất túc thì cũng đã là đầy đủ rồi.
Vào lúc này đám người Tôn trưởng lão cũng không khỏi khổ sở cười một tiếng, Tôn trưởng lão vô lực nói:

- Cả đời này cả ta chỉ sợ cũng không có biện pháp luyện nhất biến mệnh đan có độ tinh khiết đến tam túc, mà ngươi tứ túc lại chỉ coi là miễn cưỡng, coi như là dược sư truyền kỳ cũng chỉ là như vậy mà thôi, ngươi đây là có tư chất dược đế nha, sau này ngươi chuyên luyện đan là được rồi.
Mệnh phàm cửu biến, số lần thuế biến của dược liệu càng nhiều, bởi vì dược tính càng cao, càng cường đại, mệnh đan được luyện thành sẽ có phẩm chất càng tốt hơn.
Đồng thời yêu cầu đối với dược sư, nhất biến mệnh đan độ tinh khiết nhất túc đã là hợp cách; nhị biến mệnh đan độ tinh khiết nhị túc liền là hợp cách; tam biến mệnh đan độ tinh khiết tam túc; tứ biến mệnh đan độ tinh khiết tứ túc...
Chính là bởi vì như thế, mệnh đan có độ tinh khiết càng cao lại càng khó luyện thành, ví dụ như luyện ra cửu biến mệnh đan cửu túc, đó quả thực chính là còn khó hơn so với lên trời.
Cũng chính bởi vì như thế, tiêu chuẩn khảo hạch thực lực dược sư chính là tài nghệ về luyện mệnh đan.
- Chuyên luyện đan?
Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu nói:
- Luyện đan đối với ta mà nói, là tiểu tạo, tiêu khiển là được rồi, cần gì phải chuyên tu đâu.
Ở năm đó, hắn cùng Dược Thần ở trên con đường luyện đan này đi đến đủ xa rồi, coi như là sau này cũng khó có người có thể đuổi đến được, nếu không năm đó chuẩn tắc mà Dược Thần chế định ra cũng sẽ không thể trở thành tiêu chuẩn cho tất cả dược sư đời sau.
Tôn trưởng lão cùng với những dược sư khác đều không khỏi khổ sở cười một tiếng, dược đế, đây là danh hiệu vinh quang bực nào, dây là theo đuổi của tất cả dược sư khi còn sống, song, nhân gia lại chẳng thèm ngó ngàng tới, bất quá nhân gia đúng là có tư cách cuồng vọng như vậy, riêng là bằng một thức thủ pháp luyện đan như rang đậu này cũng đích xác có tư chất trở thành dược đế tương lai.

- Luyện đan như rang đậu, truyền thuyết năm đó vô thượng dược đạo của Dược Thần chỉ sợ cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Có dược sư không khỏi cảm khái mà nói.
Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, đây chính là vô thượng dược đạo năm đó của Dược Thần, đáng tiếc đời sau không truyền xuống vô thượng tinh túy của dược đạo này!
- Chúng ta hiện tại thoáng cái liền có hơn ngàn nhất biến mệnh đan độ tinh khiết tứ túc, chừng này có thể bồi dưỡng một nhóm đệ tử cho chúng ta.
Một vị dược sư khác cũng không khỏi vì đó hưng phấn mà nói.
Nhất biến mệnh đan, độ tinh khiết tứ túc, mệnh đan như thế để cho một cái đệ tử mới nhập môn phục dụng ba viên, sau đó không sai biệt lắm có thể tăng lên một cái cảnh giới.
Phải biết rằng nhất biến mệnh đan nhưng là tất cả tu sĩ trước cảnh giới Tráng Thọ đều có thể phục dụng, mệnh đan như vậy đối với Tẩy Nhan cổ phái mà nói thật sự là quá cần thiết rồi.
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.