Đế Bá

Chương 383: Trấn Thiên Thần Nữ. (1)Tại năm đó, nếu không phải Minh Nhân Tiên Đế cầu tình, hắn đã sớm mang theo thần tướng vô địch đồ diệt Giang Tả thế gia!
Trên thực tế, ở bên trong nhân tài Lý Thất Dạ bồi dưỡng ra được, mặc dù Minh Nhân Tiên Đế không phải người kinh diễm vạn cổ nhất, nhưng mà, cho tới nay, Lý Thất Dạ là đối hắn đánh giá cao nhất, có thể nói, vì bồi dưỡng Minh Nhân Tiên Đế, hắn là thủ đoạn thông thiên địa!
Với tư cách đạo sư của Minh Nhân Tiên Đế, Minh Nhân Tiên Đế một mực kính trọng hắn, ngăn cách duy nhất của hai người bọn họ liền là nữ nhân kia, với tư cách đạo sư của Minh Nhân Tiên Đế, hắn muốn Minh Nhân Tiên Đế bỏ đi suy nghĩ, nữ nhân hồn nhiên đến ngu ngốc kia không thể cứu được, nhưng mà, Minh Nhân Tiên Đế cũng không được cứu, lại hết lần này tới lần khác tử tâm nhãn yêu mến nữ nhân này, vì nữ nhân này, hắn là cả đời không lập gia đình.
Chính là bởi vì nữ nhân này, năm đó cuối cùng vẫn làm cho Tô thị nữ tướng cả đời đối với Minh Nhân Tiên Đế si tâm không thay đổi, trung thành tuyệt đối lui về Thiên Nhai! Cũng bởi vì chuyện này, sư đồ bọn hắn xém một chút nữa liền trở mặt!
Có thể nói, Minh Nhân Tiên Đế cả đời đều kính trọng hắn, chỉ có chuyện này, hai người bọn họ mới đại náo một trận, chính là bởi vì như thế, cuối cùng làm cho Lý Thất Dạ sớm tiến nhập ngủ say, không nguyện ý lại đi để ý tới những chuyện hư hỏng này của Minh Nhân Tiên Đế!
Đối với nữ nhân ngu ngốc kia, Minh Nhân Tiên Đế nỗ lực nhiều lắm. Nếu không phải bởi vì nữ nhân hồn nhiên đến ngu ngốc này, năm đó Giang Tả Hiền Vương nơi nào có tư cách cùng Minh Nhân Tiên Đế tranh giành Thiên mệnh, có lẽ là trước kia, Lý Thất Dạ làm Âm Nha đã sớm diệt ngụy quân tử này, nhưng đáng tiếc, Minh Nhân Tiên Đế không muốn làm cho nữ tử kia thương tâm. Một mực thủ hạ lưu tình, ở dưới Minh Nhân Tiên Đế cầu tình, Lý Thất Dạ một mực không có động thủ giết sạch bọn hắn.
Tại năm đó, Lý Thất Dạ tọa hạ thần tướng là có thể lật tung trời! Bằng chỉ là một Giang Tả thế gia đáng là cái gì, dám cùng bọn họ là địch? Hắn tùy thời có thể giết sạch Giang Tả thế gia! Đáng tiếc duy nhất chính là, Minh Nhân Tiên Đế ở sự kiện này lại tử tâm nhãn.
- Đáng tiếc Minh Tâm Bảo Hạp!
Coi như là hôm nay, Lý Thất Dạ cũng không khỏi đánh đàn thở dài một tiếng, trong nội tâm đặc biệt khó chịu.
Minh Tâm Bảo Hạp, lúc Minh Nhân Tiên Đế đạp vào con đường tu đạo, là hắn lưu cho Minh Nhân Tiên Đế vô thượng bảo vật hộ mệnh, nhưng đáng tiếc, về sau Minh Nhân tiên đế giống như bị ma nhập, đem đồ vật này đưa cho nữ nhân hồn nhiên giống như ngu ngốc kia hộ mệnh.
Càng đáng chết là, Giang Tả Hiền Vương cái ngụy quân tử kia dùng hoa ngôn xảo ngữ từ trên tay nữ nhân hồn nhiên đến ngu ngốc kia lừa gạt đến Minh Tâm Bảo Hạp! Chuyện này từng để cho Lý Thất Dạ phát điên. Hạ lệnh thần tướng đạp diệt Giang Tả thế gia, cuối cùng vẫn là Minh Nhân Tiên Đế ra mặt cầu tình mới khiến cho Giang Tả thế gia sống sót.

Cho tới hôm nay, Minh Tâm Bảo Hạp đã thành trấn tộc chi bảo của Giang Tả thế gia!
- Nãi nãi, sớm muộn có một ngày lão tử giết sạch Giang Tả thế gia, uổng công Minh Tâm Bảo Hạp của lão tử!
Ngay tại lúc này, trong nội tâm Lý Thất Dạ khó chịu, nếu không phải hắn nể tình Minh Nhân Tiên Đế một lòng say mê, ở đời sau hắn đã sớm phái người đi tiêu diệt Giang Tả thế gia!
Về phần Tô Ngọc Hà nghe được Lý Thất Dạ mắng, nàng là thần thái ảm đạm, nàng là người lưu ở Tẩy Nhan Cổ Phái lâu nhất, đối với chuyện năm đó nàng cũng biết một hai. Minh Nhân Tiên Đế đối với nữ nhân kia si tâm không thay đổi, tại thời đại kia cũng không tính là bí mật gì!
- Chuyện đã qua liền mặc kệ nó.
Cuối cùng Lý Thất Dạ cũng không muốn đi suy nghĩ tiếp chuyện năm đó. Nói với Tô Ngọc Hà:
- Đã muốn kết thúc, trong nội tâm liền chuẩn bị một chút đi, qua một thời gian ngắn ta sẽ đưa thi cốt của ngươi đi Đông Bách Thành, đem ngươi an táng dưới cây đào kia.
Tô Ngọc Hà bái một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tùy theo liền biến mất.

Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười khổ một cái, trăm ngàn vạn năm qua, hắn còn phải thu thập dạng cục diện rối rắm này cho Minh Nhân tiểu tử!
Lý Thất Dạ rời đi Quỷ Lâu, gọi Cổ Thiết Thủ đến nói ra:

- Chuẩn bị kỹ dược liệu, ta khai lò luyện đan. Lực lượng trung kiên của Tẩy Nhan Cổ Phái không được, nên cho đệ tử trung tầng Mệnh đan đi. Ta dự định rời đi một đoạn thời gian, tiến về Đông Bách Thành, cho nên, về sau sự tình bồi dưỡng đệ tử liền giao cho các ngươi.
- Đi Đông Bách Thành?
Cổ Thiết Thủ ngơ ngác một chút, Đông Bách Thành cách Trung Đại Vực rất xa, có điều, cuối cùng Cổ Thiết Thủ cũng không có hỏi Lý Thất Dạ đi làm cái gì, hắn đối với Lý Thất Dạ có lòng tin, chuyện như vậy hắn sẽ không đi hỏi.
Đã tính toán đi Đông Bách Thành một lần, Lý Thất Dạ cũng làm tốt chuẩn bị rời đi, chuyến này đi Đông Bách Thành, Lý Sương Nhan lại không đi.
- Ta muốn mở mệnh cung thứ sáu.
Lý Sương Nhan đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Thất Dạ.
Hiện tại Lý Sương Nhan, nàng không chỉ là Đại Đạo Hầu đã có được năm cái mệnh cung, trên thực tế, đạo hạnh Vương Hầu của nàng đã đại viên mãn, tùy thời có thể bước vào Chân Nhân Cảnh giới!
Nhưng mà, Lý Sương Nhan có dã tâm lớn hơn, nàng muốn mở mệnh cung thứ sáu, phải biết, sáu cái mệnh cung chính là cực hạn của Vương Hầu cảnh giới, ở trong thời đại này, Vương Hầu cảnh giới có thể mở mệnh cung thứ sáu, coi như không thể xưng là thiên tài đệ nhất thiên hạ, vậy cũng không kém bao xa!
Vương Hầu có được sáu cái mệnh cung được gọi là Vô Thượng Hầu, chỉ là nghe cái danh xưng này liền biết ở bên trong Vương Hầu cảnh giới, có được sáu mệnh cung là vô địch nghịch thiên bực nào!
- Ý nghĩ này rất tốt.

Lý Thất Dạ đối với Lý Sương Nhan có dã tâm như vậy là thập phần đồng ý, gật đầu nói ra:
- Ngươi tình huống bây giờ không vội độ Tiên thể tiểu kiếp, thiên tư của ngươi rất tốt! Một khi ngươi mở ra mệnh cung thứ sáu, trong tương lai, độ Tiên thể tiểu kiếp không thành vấn đề, nói không chừng ngươi có thể hoàn mỹ vượt qua kiếp nạn này!
Có được sáu mệnh cung, Vô Thượng Hầu, lại là Vô Cấu thể tiểu thành, tiềm lực của Lý Sương Nhan tuyệt đối là có thể trấn áp tất cả thiên tài trong thiên hạ!
Lý Sương Nhan cũng là dạng dự định này, lấy được Lý Thất Dạ đồng ý, lòng tin của nàng càng kiên định.
Chuyến Đông Bách Thành này, Trần Bảo Kiều vốn muốn đi theo Lý Thất Dạ, lưu ở bên người Lý Thất Dạ hầu hạ, nhưng mà, cuối cùng Lý Thất Dạ vẫn là phân phó nói:
- Ngươi cùng Sương Nhan cùng nhau bế quan đi, cố gắng của ngươi luôn có thể được về đến báo. Về thiên phú mà nói, ngươi so với Sương Nhan là kém một ít, nhưng mà, nghị lực của ngươi tuyệt đối không thể chê, Bá Tẫn Tiên Tuyền thể của ngươi cũng không yếu hơn Vô Cấu thể, mục tiêu của ngươi không cần giống như Sương Nhan mở sáu cái mệnh cung, nếu như ngươi ở Vương Hầu cảnh giới mở bốn cái mệnh cung, cái này đã được xưng tụng hoàn mỹ. Ngươi lại chạy nước rút thoáng cái, leo lên Vương Hầu, đối với mình có lòng tin, nhất định có thể mở mệnh cung thứ tư!
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.