Đế Bá

Chương 312: Người chết thần bí. (3)"Rầm rầm rầm" cùng Nam Thiên thượng quốc điệu thấp khác biệt, Giang Tả thế gia đến phô trương cực lớn, thiết kỵ giữa trời, từng đợt tiếng sấm không dứt, từng nhánh thiết kỵ hoành không tới, tựa như là thiên quân vạn mã, thiết kỵ như thế, càng như là dòng lũ bằng sắt thép, thời điểm bọn hắn ép qua trên không Thiên Cổ thành, không biết bao nhiêu người vì đó rùng mình!
Sáu chi thiết kỵ của Giang Tả thế gia hoành không tới, đãng quét phong vân, sáu vị Vương Hầu mở đường, khí thế cuồn cuộn, có thể nói là phác thiên cái địa, khí thế thập phần ngang ngược kiêu ngạo.
- Giang Tả Lục Hoàng a! Hậu đại Hoành Giang Hiền Vương!
Gặp thiết kỵ hoành không tới, hoành hành ngang ngược, không biết trong nội tâm bao nhiêu người khó chịu, nhưng mà, thời điểm gặp cờ huy của thiết kỵ, cho dù có người trong lòng có oán khí cũng không dám phát tác.
Giang Tả Lục Hoàng, tuyệt đối là lương đống của Giang Tả thế gia, tại Giang Tả thế gia có một câu nói như vậy, Lục Hoàng không tại, đại hạ tương khuynh! Một câu nói kia đầy đủ nói rõ địa vị của Giang Tả Lục Hoàng tại Giang Tả thế gia, Lục Hoàng vừa ra, thậm chí có thể bác bỏ quyết sách của Giang Tả gia chủ!
Hơn nữa, Giang Tả Lục Hoàng là hậu đại của Hoành Giang Hiền Vương, chính thống nhất mạch, đáng sợ hơn là, Giang Tả Lục Hoàng kết thành "Hiền Vương Lục Đãng trận" danh xưng vô địch, có thể trảm Thánh Tôn!
Hoành Giang Hiền Vương, đã từng là tồn tại đáng sợ đến bực nào, tại năm đó thời điểm tranh giành thiên mệnh, hắn đã từng đánh bại Minh Nhân Tiên Đế tuổi nhỏ, mặc dù, cuối cùng Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu vô địch, nhưng mà, uy danh của Hoành Giang Hiền Vương y nguyên truyền xa Cửu Giới!
Hoành Giang Hiền Vương từng sáng tạo "Hiền Vương Lục Đãng trận", trận này huyền diệu chân chính do sáu mạch chung chưởng. Giang Tả Lục Hoàng kết thành "Hiền Vương Lục Đãng trận", cái này không biết so với Giang Tả Hầu "Hiền Vương Lục Đãng trận" năm đó kém đến mức nào!
Giang Tả Lục Hoàng đến, chỉ thấy một chiếc cổ xa chở một bộ cổ quan mà đến, cổ quan cực nặng, sáu đầu phi tượng lôi kéo cổ xa đều miệng phun bạch khí, thở mạnh không thôi.
- Giang Tả Lục Hoàng là muốn đem người nào đưa lên U Minh thuyền?
Nhìn thấy cổ quan này, có người lầm bầm nói ra:

- Chẳng lẽ là tổ tiên Hoành Giang Hiền Vương của bọn hắn?
Nâng lên "Hoành Giang Hiền Vương", chỉ sợ là truyền thừa cường đại, cương quốc cổ xưa cũng biến sắc, Hoành Giang Hiền Vương, đây tuyệt đối là tồn tại đáng sợ, nếu hắn phục sinh, bất luận là đối với một đại giáo nào, một cương quốc nào, đều là một đại uy hiếp!
"Ông" ở trong một ngày này, Thiên Cổ thành lại ngập tràn khói xanh, thanh khí tuôn ra bao phủ toàn bộ Thiên Cổ thành, tựa như toàn bộ Thiên Cổ thành bị một tầng lụa mỏng xanh bao lại.
Đột nhiên biến hóa, dẫn tới không ít đại giáo cương quốc trong Thiên Cổ thành trở nên động dung, vừa ra tay liền bao lại toàn bộ Thiên Cổ thành, thủ bút này cũng quá lớn đi, cử chỉ này cũng quá khoa trương đi.
Nhưng mà, thời điểm rất nhiều người nhìn thấy trên trời một đạo thanh khí vượt qua, từng vị cường giả từ bên trên thanh hồng đi tới, cho dù có người trong lòng có nộ khí, cũng không dám phát tác.
- Thanh Huyền cổ quốc!
Nhìn thấy cường giả hành tẩu trên thanh hồng, có người thì thào nói.
Ở trong Thiên Cổ thành, tụ tập vô số đại giáo cương quốc, tụ tập vô số cường giả, đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, đối với bất kỳ một truyền thừa nào mà nói, vừa ra tay liền bao phủ toàn bộ Thiên Cổ thành, hành động như vậy quả thực là không đem chư phái thiên hạ để ở trong mắt, hung hăng càn quấy quá mức!
Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Thanh Huyền cổ quốc, cho dù có người đối với bọn hắn hung hăng càn quấy khó chịu, cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
Thanh Huyền cổ quốc, một môn song đế! Tại Trung Đại Vực, Thanh Huyền cổ quốc liền là quái vật khổng lồ, như là một đầu cự thú ngồi xổm phía trên phiến đại địa rộng lớn của Trung Đại Vực! Bất luận là truyền thừa gì, bất kỳ cương quốc nào, muốn gây Thanh Huyền cổ quốc, muốn cùng Thanh Huyền cổ quốc là địch, đều phải trước cân nhắc chính mình một chút, coi như là đế thống tiên môn cũng không ngoại lệ!

Hai vị Tiên Đế, cái nội tình này đầy đủ vốn liếng để Thanh Huyền cổ quốc phách lối, đệ tử Thanh Huyền cổ quốc cũng luôn tự cho mình tài trí hơn người! Dù có rất nhiều người đối với Thanh Huyền cổ quốc khó chịu, nhưng, không thừa nhận cũng không được, Thanh Huyền cổ quốc đích thật là có vốn liếng phách lối! Một môn song đế, dạng cổ quốc này muốn không hung hăng càn quấy cũng khó khăn!
Thanh Huyền cổ quốc tới bao nhiêu cường giả, không người nào biết, nhưng mà, rất nhiều người đều xa xa nhìn thấy có bốn vị Chân Nhân khiêng một bộ cổ quan mà tới. Tại Thanh Huyền cổ quốc, Chân Nhân cũng chỉ có thể là khiêng quan tài mà thôi!
Không hề nghi ngờ, Thanh Huyền cổ quốc cũng muốn đem một vị tiên hiền trưởng bối của mình đưa lên U Minh thuyền, cho nên trong lúc nhất thời, Thiên Cổ thành nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều đại nhân vật đều đang suy đoán Thanh Huyền cổ quốc là muốn đem người nào đưa lên U Minh thuyền.
Thanh Huyền cổ quốc, này là song đế truyền thừa, mặc dù nói Thanh Huyền cổ quốc thực sự không phải là đời đời chế bá, nhưng mà, mỗi một thời đại bọn hắn đều ra Đại Hiền, hiện tại Thanh Huyền cổ quốc muốn đem một bộ cổ quan đưa lên U Minh thuyền, đây tuyệt đối là nhân vật khó lường.
- Rất có thể là Cửu Tổ của Thanh Huyền cổ quốc!
Có một vị Yêu Hoàng đối với Thanh Huyền cổ quốc hiểu rõ phỏng đoán nói.
- Thanh Huyền lão Cửu a!
Nghe được nhân vật này, bất luận là nhân vật cấp bậc chưởng môn, hay là tồn tại cấp bậc nguyên lão, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí.
- Thanh Huyền lão Cửu, mặc dù xếp hạng cuối cùng, lại là mạnh nhất, tồn tại từng khiêu chiến qua Đạp Không Tiên Đế nha!
Có người không khỏi vì đó cảm khái nói ra.

Thanh Huyền lão Cửu, cũng chính là người xưng Thanh Huyền Cửu Tổ! Thanh Huyền lão Cửu, hắn là sống ở sau thời đại Đạp Không Tiên Đế, Đạp Không Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, hắn mới xuất thế tu đạo! Nhưng mà, dù là thời đại Đạp Không Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, chấp chưởng Càn Khôn, hắn vẫn là cường hoành vô cùng, tu hành là một đường hát vang tiến mạnh, đã từng quét ngang bát phương.
Truyền thuyết, thời điểm Thanh Huyền lão Cửu đại đạo có thành tựu, đã từng ra tay khiêu chiến Đạp Không Tiên Đế, nhưng lại bị Đạp Không Tiên Đế một chỉ bắn bay, từ nay về sau rơi xuống trọng thương.
Dù Thanh Huyền lão Cửu đại bại, nhưng mà, tuy bại nhưng vinh! Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, có tư cách khiêu chiến Tiên Đế, đây tuyệt đối là một sự tình làm cho không người nào không khâm phục!
- Thanh Huyền lão Cửu…
Cuối cùng, có người chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Thanh Huyền cổ quốc xuất hiện ở Thiên Cổ thành, đây càng là để rất nhiều môn phái truyền thừa muốn để cho trưởng bối nhà mình phục sinh cảm nhận được áp lực, đây là muốn cùng Thanh Huyền cổ quốc tranh giành U Minh thuyền a!
Vô số cổ quan nhấc vào trong Thiên Cổ thành, Thiên Cổ thành cũng sôi trào lên, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tồn tại mài quyền sát chưởng!
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.