Đế Bá

Chương 135: Trú Thiên Tiên Bí. (2)Lúc này rất nhiều người mới hiểu được, vì cái gì Tẩy Nhan Cổ Phái dám khiêu khích Bảo Thánh thượng quốc, nguyên lai sau lưng là có Cửu Thánh Yêu Môn làm chỗ dựa, nếu không, bằng Tẩy Nhan Cổ Phái suy sụp, ở đâu ra thực lực khiêu chiến Bảo Thánh thượng quốc.
- Tẩy Nhan Cổ Phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn liên hợp, chỉ sợ cũng không lật ra sóng gió gì.
Có chưởng môn không khỏi nói ra:
- Tưởng tượng năm đó, Thủy tổ Cửu Thánh Yêu Môn, chính là đệ nhất thần tướng tọa hạ của Minh Nhân Tiên Đế a. Cửu Thánh Yêu Môn đã từng phụ tá Tẩy Nhan Cổ Phái, mặc dù bây giờ Cửu Thánh Yêu Môn cường đại, Tẩy Nhan Cổ Phái xuống dốc, nhưng mà, hai phái đã từng là hợp tác trăm ngàn vạn năm.
- Nước xa không cứu được lửa gần.
Cũng có người nói ra như vậy:
- Coi như Tẩy Nhan Cổ Phái là cùng Cửu Thánh Yêu Môn hợp tác, nhưng mà, Cửu Thánh Yêu Môn cách xa Tẩy Nhan Cổ Phái, lấy Tẩy Nhan Cổ Phái nhỏ yếu, chỉ sợ là sớm muộn sẽ bị Thánh Thiên Giáo tiêu diệt.
Chuyện này sau khi truyền ra, trong lúc nhất thời, tại Bảo Thánh thượng quốc nhấc lên không ít sóng lớn, phần đông môn phái đại giáo nghị luận ầm ĩ.
Mà Tẩy Nhan Cổ Phái xem như một trong những nhân vật chính, đối với sự kiện này lại thờ ơ, hiện tại Tẩy Nhan Cổ Phái là do Lý Thất Dạ chủ trì đại cục.

Trên thực tế, ngay từ đầu năm Đại trưởng lão nghe được tin tức này, cũng không khỏi vì đó giật mình, Cửu Thánh Yêu Môn ủng hộ Tẩy Nhan Cổ Phái bọn hắn, cái này có thể nói là thật to ra ngoài dự liệu của bọn hắn, nhưng mà, gặp Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, bọn hắn đã minh bạch, Cửu Thánh Yêu Môn ủng hộ Tẩy Nhan Cổ Phái bọn hắn, cũng không phải là hướng về phía Tẩy Nhan Cổ Phái bọn hắn, mà là nhằm vào Lý Thất Dạ.
Ở bên trong Tẩy Nhan Cổ Phái, Lý Thất Dạ lấy được năm Đại trưởng lão ủng hộ, đã bắt đầu quyết đoán tiến hành cải cách, bắt đầu hướng môn hạ đệ tử thả ra công pháp, trải qua khảo hạch, đệ tử có tiềm lực đều sẽ bị truyền thụ cho Đại Hiền, Thánh Hoàng công pháp thích hợp, bất luận là thọ pháp, mệnh công, thể thuật...
Vì bồi dưỡng được một đám đệ tử có tiềm lực, Lý Thất Dạ có thể nói là tự mình cầm đao, từ chọn lựa đệ tử, truyền thụ công pháp, đều là do hắn tự mình ra trận, hắn làm như vậy, trước là vì Tẩy Nhan Cổ Phái bồi dưỡng được một đám lực lượng trung kiên, một đám lực lượng trung kiên này, mới là tương lai hi vọng của Tẩy Nhan Cổ Phái.
Lý Thất Dạ đem lực lượng trung kiên của Tẩy Nhan Cổ Phái chia thành bốn bộ phận, đời thứ hai do đệ tử tiềm lực thậm chí là đường chủ, hộ pháp, đều do Mạc hộ pháp phụ trách, Lý Thất Dạ lựa chọn Mạc hộ pháp, cái này ngoại trừ Mạc hộ pháp là tâm phúc của hắn ra, hắn còn coi trọng Mạc hộ pháp đối với tu đạo trầm ổn. Đệ tử đời thứ ba, đệ tử đã chính thức nhập môn, do Khuất Đao Ly phụ trách, Khuất Đao Ly vốn là đệ tử bên trong Tam cổ viện, có điều, Lý Thất Dạ chuyên môn đem hắn chọn lấy đi ra.
Lý Thất Dạ chọn trúng Khuất Đao Ly, là có lý do của hắn, Khuất Đao Ly ở bên trong đệ tử đời thứ ba có chút uy vọng, hơn nữa, thiên phú của hắn không tệ, trọng yếu hơn là, Khuất Đao Ly làm người ổn trọng, chỉ cần thêm mài giũa bồi dưỡng, nhất định có thể thành đại khí.
Còn có một bộ phận, chính là ba trăm đệ tử Tẩy Thạch Cốc, đây là Lý Thất Dạ tự tay bồi dưỡng ra được một chi đội ngũ, chi đội ngũ này cùng hắn ma hợp đã rất khá, chi đội ngũ này do Hứa Bội phụ trách.
Cuối cùng một bộ phận đệ tử, chính là đệ tử còn không có chính thức nhập môn, một đám đệ tử này sẽ trở thành lực lượng dự bị, đồng thời trong tương lai cũng là hi vọng của Tẩy Nhan Cổ Phái.
Vốn là, Lý Thất Dạ cố ý để Nam Hoài Nhân đến chỉ huy một đám đệ tử hậu bị này, có điều, tiểu tử này càng thông minh, nguyện ý ở lại bên người Lý Thất Dạ làm chân chạy, hắn ngay cả chức vụ đường sứ cũng từ.

Đổi lại những người khác, chỉ sợ sẽ không chọn lựa như vậy, phải biết, thống quản mấy ngàn đệ tử không chính thức nhập môn, trong tay chức quyền có thể so sánh với hộ pháp, hơn nữa Nam Hoài Nhân là đệ tử có tư cách tu luyện Tử Dương Thập Nhật công, nếu như hắn cố gắng nhịn mấy năm, cố gắng tu hành, nói không chừng có thể trở thành hộ pháp trẻ tuổi nhất của Tẩy Nhan Cổ Phái!
Nhưng mà, Nam Hoài Nhân lại không lựa chọn như vậy, hắn từ đi hết thảy chức vụ, ở lại bên người Lý Thất Dạ làm một chân chạy không có quyền chức gì! Cái lựa chọn này nhìn rất ngu ngốc, trên thực tế là lựa chọn thông minh nhất!
Vì Tẩy Nhan Cổ Phái quật khởi, Lý Thất Dạ có thể nói là tự mình thụ đạo, đối với đệ tử có tiềm lực, đạo tâm kiên định, hắn tự mình giảng kinh thụ đạo.
Nhận Lý Thất Dạ quyết đoán ảnh hưởng, đường chủ, hộ pháp thậm chí là trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái, đều là càng tăng thêm tu hành.
Từng nghe qua Lý Thất Dạ giảng kinh, đừng nói là đường chủ hộ pháp, ngay cả trưởng lão cũng vì đó rung động, cuối cùng, năm Đại trưởng lão đều lên cửa mời Lý Thất Dạ vì bọn họ giảng kinh.
Lúc này, năm Đại trưởng lão đối với Lý Thất Dạ vô cùng tin phục, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ là lấy được tổ sư thụ đạo, đã tinh thông công pháp tối chung cực áo nghĩa của Tẩy Nhan Cổ Phái.
Đối với năm Đại trưởng lão, Lý Thất Dạ nói như vậy:
- Trưởng lão tu đạo hơn ngàn năm, đạo cơ thành kết cục đã định, trừ khi là lật đổ làm lại từ đầu, nếu không, muốn bay vọt cực lớn là không thể nào. Hiện tại chỉ có thể sửa đổi tì vết, lớn nhất ưu hóa đạo cơ, tiến hành hơi biến hóa. Có điều, chỉ cần là kiên trì, tương lai còn có hi vọng vấn đỉnh Cổ Thánh.

Năm Đại trưởng lão tu đạo quá lâu, đạo cơ thiếu hụt chưa đủ, đã thành kết cục đã định, muốn đại sửa đổi, đã là không có khả năng, trừ khi là hủy diệt đạo cơ, Lý Thất Dạ chỉ có thể là vì bọn họ làm chút điều chỉnh!
Mặc dù như thế, chư vị trưởng lão vẫn là rất hưng phấn, bọn hắn tự nhận là không có cơ hội vấn đỉnh Chân Nhân, chớ nói chi Cổ Thánh, hiện tại lời này của Lý Thất Dạ cho bọn hắn hi vọng, càng là khích lệ bọn hắn.
Đồng thời, gặp qua thủ đoạn thụ đạo của Lý Thất Dạ, không chỉ là hộ pháp, ngay cả trưởng lão cũng vì đó động dung, dạng thủ đoạn thụ đạo này, thành hệ thống hoàn chỉnh, chỉ có minh sư ở trên thụ đạo đắm chìm mấy ngàn năm mới có thủ đoạn như vậy, nhưng mà, hiện tại một thiếu niên mười bốn tuổi, vậy mà thụ đạo như thế, chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị, đây là thiếu niên mười ba mười bốn tuổi sao?
Cuối cùng đám người Cổ Thiết Thủ đem tình huống như vậy đổ cho Lý Thất Dạ lấy được tổ sư Minh Nhân Tiên Đế báo mộng chỉ điểm, cho nên, kế thừa vô thượng đạo nghĩa của Minh Nhân Tiên Đế.
Nhưng mà, đám người Cổ Thiết Thủ lại thế nào biết, Minh Nhân Tiên Đế cũng là Lý Thất Dạ đưa vào con đường tu đạo, chìm nổi vạn cổ, Lý Thất Dạ không biết bồi dưỡng qua bao nhiêu cự phách, hắn đương nhiên là một vị minh sư không người có thể so sánh.
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.