Đế Bá

Chương 134: Trú Thiên Tiên Bí. (1)- Chúng ta thiếu minh sư.
Cuối cùng, Cổ Thiết Thủ đắng chát cười một tiếng, nói ra:
- Nói ra không sợ trò cười, trên thực tế, sư huynh đệ chúng ta tu luyện, trên căn bản đều là tự mình mò, bò lăn qua lăn lại.
- Ba vạn năm trước, Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, hao tổn quá lớn, coi như là ba vạn năm qua đi, y nguyên không cách nào khôi phục nguyên khí.
Tôn trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái.
Các trưởng lão khác ở đây cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, ba vạn năm đánh xong một trận, Tẩy Nhan Cổ Phái suy sụp, liền thành kết cục đã định.
Ba vạn năm trước, Tẩy Nhan Cổ Phái đánh với Thánh Thiên Giáo một trận, Tẩy Nhan Cổ Phái thảm bại, ở trong trận chiến ấy, Tẩy Nhan Cổ Phái vì bảo vệ Tẩy Nhan cố quốc, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, đánh một trận xong, Tẩy Nhan Cổ Phái từ nguyên lão đến đệ tử bình thường, tám chín phần mười chiến tử, cuối cùng, Tẩy Nhan Cổ Phái bị buộc không thể không lui về hang ổ.
Ở trước đại chiến, Tẩy Nhan Cổ Phái có thể nói là có vô số cường giả, ngay cả Đại Hiền cũng rất nhiều, nhưng mà, ở sau trận chiến ấy, có thể còn sống sót, chỉ có một hai phần mười.
Một trận chiến này hoàn toàn đào sạch Tẩy Nhan Cổ Phái, mặc dù về sau đã từng có mấy vị nguyên lão, trưởng lão cùng hộ pháp cường đại còn sống, nhưng mà, bọn hắn lại thành che chở cuối cùng của Tẩy Nhan Cổ Phái.

Tại năm đó đánh một trận xong, mặc dù còn có mấy vị nguyên lão, trưởng lão, hộ pháp cường đại còn sống, có điều, bọn hắn cũng chỉ bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, bởi vì một trận chiến năm đó, thật sự là quá khốc liệt, coi như là nguyên lão sống sót, cũng là trọng thương khó trị, chỉ có thể dựa vào mệnh đan thọ dược kéo dài mạng sống, sau khi bọn hắn trở về, đều nhao nhao bế quan, không cách nào xuất thế nữa.
Vào lúc đó, nguyên lão, trưởng lão sống sót trừ khi là Tẩy Nhan Cổ Phái gặp phải tai hoạ ngập đầu, nếu không, bọn hắn không còn xuất thế, bởi vì tình huống bản thân bọn họ cực kỳ không lạc quan!
Trên thực tế, một trận chiến năm đó, Tẩy Nhan Cổ Phái không chỉ là đại lượng đệ tử chiến tử, một trận chiến năm đó đồng thời còn móc rỗng đại lượng trân bảo linh dược của Tẩy Nhan Cổ Phái.
Tại năm đó, vì bảo trụ Tẩy Nhan cố quốc, Tẩy Nhan Cổ Phái là ném ra đại lượng Bảo khí, tiên vật thậm chí là phung phí đại lượng thể cao, thọ dược, mệnh đan, lúc ấy thời điểm đại chiến, không biết có bao nhiêu đệ tử là đập thuốc ra trận, đối mặt dưới tình huống đại cục không ổn, đại lượng đệ tử điên cuồng sử dụng thể cao, thọ dược, mệnh đan, muốn phản công Thánh Thiên Giáo!
Chính là bởi vì thế nào, khiến cho sau trận chiến này mặc dù Tẩy Nhan Cổ Phái may mắn còn sống sót, nhưng mà, tồn kho trống rỗng, có thể đem ra được bảo vật linh dược, đó là lác đác không có mấy, vô cùng khó coi.
Năm đó đánh xong một trận, đệ tử hơi có thiên phú của Tẩy Nhan Cổ Phái đều là chiến tử sa trường, cái này đưa đến Tẩy Nhan Cổ Phái bị mất Đế thuật, mặc dù về sau Tẩy Nhan Cổ Phái còn có lượng lớn Thánh Hoàng, Đại Hiền chi thuật, nhưng đáng tiếc, đằng sau tuyển nhận đệ tử ở trên tu đạo, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình lăn qua lăn lại, làm cho rất nhiều đệ tử ở phía trên tu đạo đi sai con đường, hoặc là đi rất nhiều đường quanh co, lại thêm không có Bảo khí, linh dược ủng hộ, đây càng là để Tẩy Nhan Cổ Phái càng ngày càng tệ.
Đồng thời, sau khi Thánh Thiên Giáo đã thành lập nên Bảo Thánh thượng quốc, Tẩy Nhan Cổ Phái chiêu thu đệ tử trở nên càng thêm khó khăn, đệ tử hơi có thiên phú cũng không muốn đầu nhập vào Tẩy Nhan Cổ Phái.

Đối với bọn người Đại trưởng lão nói tình huống, Lý Thất Dạ cũng có thể minh bạch, dưới thế cục năm đó, Tẩy Nhan Cổ Phái có thể bảo tồn lại cũng không dễ dàng, nói gì quật khởi!

- Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta muốn quật khởi, nhất định phải buông tay ra, đối với một đời tuổi trẻ đệ tử, sau khi trải qua khảo hạch, nếu có tiềm lực, liền để cho tu luyện Đại Hiền, Thánh Hoàng chi thuật. Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta muốn quật khởi, nhất định phải bồi dưỡng một đời tuổi trẻ đệ tử, Đại Hiền, Thánh Hoàng chi thuật mặc dù tuyệt thế, nhưng chúng ta phải buông tay, nắm giữ Đế thuật ở trong tay là được.
Cuối cùng, Lý Thất Dạ làm ra đề nghị như vậy.
Từ khi suy sụp, bởi vì Tẩy Nhan Cổ Phái bị mất Đế thuật, có Đế thuật hoàn chỉnh cũng chỉ có Côn Bằng Lục Biến, cho nên, khiến Tẩy Nhan Cổ Phái đối với Đại Hiền, Thánh Hoàng công pháp nắm giữ cực kỳ nghiêm cực, dưới tình huống bình thường, đệ tử bình thường không có kinh nghiệm mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm khảo hạch, là không thể truyền thụ Đại Hiền, Thánh Hoàng chi thuật!
Nhưng mà, đối với môn hạ đệ tử mà nói, cái kia đã bỏ lỡ thời kì tu luyện tốt nhất, lại thêm không có minh sư chỉ điểm, càng là chậm trễ tu hành!
Tẩy Nhan Cổ Phái làm như vậy, cũng không có biện pháp, Đế thuật thiếu thốn, đối với toàn bộ Tẩy Nhan Cổ Phái mà nói, Đại Hiền, Thánh Hoàng chi thuật đã là nội tình trân quý nhất của bọn hắn, nếu như Đại Hiền, Thánh Hoàng chi thuật đều bị tiết lộ đi ra ngoài, đây đối với Tẩy Nhan Cổ Phái mà nói đả kích càng lớn hơn.
- Đế thuật, chúng ta sẽ tìm trở về.
Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói như vậy thuyết phục năm Đại trưởng lão.
Năm Đại trưởng lão đối với Lý Thất Dạ đề nghị, cuối cùng cũng là nhất trí đồng ý, hiện tại Tẩy Nhan Cổ Phái chỉ có một đường quật khởi, nếu như không quật khởi, như vậy, bị Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh thượng quốc tiêu diệt đó là chuyện sớm hay muộn.

Tẩy Nhan Cổ Phái muốn quật khởi, cái kia là phải cải biến, nếu không, lấy tình huống bảo thủ hiện tại, đối với Tẩy Nhan Cổ Phái mà nói, muốn quật khởi, cái kia bất quá là một câu nói suông mà thôi.
Thời điểm Tẩy Nhan Cổ Phái quyết định cải cách, mà tại Bảo Thánh thượng quốc, truyền ra một tin tức, Cổ Ngưu cương quốc, Cửu Thánh Yêu Môn đi sứ thăm Bảo Thánh thượng quốc! Cửu Thánh Yêu Môn Luân Nhật Yêu Hoàng tự mình hội kiến Bảo Thánh thượng quốc Nhân Hoàng.
Tin tức này vừa ra, dẫn tới Bảo Thánh thượng quốc sóng gió không nhỏ, trước đó không lâu, Tẩy Nhan Cổ Phái mới chém Đổng Thánh Long, Liệt Chiến Hầu, ép diệt Nhân Hoàng ý chí, lúc ấy truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn, công chúa Cổ Ngưu cương quốc Lý Sương Nhan ngay ở bên trong Tẩy Nhan Cổ Phái, hiện tại Luân Nhật Yêu Hoàng hội kiến Nhân Hoàng Bảo Thánh thượng quốc, cái này quá xảo hợp đi à nha.
Không có ai biết hai đại Hoàng giả gặp gỡ nói nội dung ra sao, nhưng mà, sau khi Luân Nhật Yêu Hoàng rời khỏi, hoàng đô của Bảo Thánh thượng quốc liền truyền ra tin tức, Liệt Chiến Hầu, Đổng Thánh Long cùng Tẩy Nhan Cổ Phái xung đột, chỉ là ân oán cá nhân.
Mặc dù tin tức này Bảo Thánh thượng quốc cũng không có lấy con đường chính thống tuyên bố, chỉ là lấy tin tức ngầm truyền ra, cái này đã đầy đủ nói rõ hết thảy.
Nghe được tin tức ngầm như vậy, khiến không ít môn phái đại giáo bên trong Bảo Thánh thượng quốc vì đó hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được, Tẩy Nhan Cổ Phái câu được Cửu Thánh Yêu Môn.
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.