Đế Bá

Chương 132: Nhân Hoàng chi uy. (2)Ở bên trong Cửu Thánh Yêu Môn, Luân Nhật Yêu Hoàng triệu kiến chư vị trưởng lão, ở trong mật thất, hào khí trở nên ngưng trọng.
- Tin tức có thể xác định, một tay của thạch nhân tông môn ta kéo dài qua Thiên Địa, ép diệt Nhân Hoàng ý chí của Bảo Thánh thượng quốc!
Mặc dù Luân Nhật Yêu Hoàng không lộ mặt, nhưng mà, thanh âm của hắn ở trong mật thất vang lên.
Cửu Thánh Yêu Môn cũng là tin tức cực nhanh, xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn lại ở trong thời gian ngắn nhất biết.
Xảy ra chuyện như vậy, khiến chư lão đang ngồi cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, chuyện này không chỉ là phát sinh quá đột ngột, hơn nữa cũng không phải Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn có khả năng nắm giữ.
- Nhất định là Lý Thất Dạ tác động lấy thủ hộ thần.
Có trưởng lão không khỏi trầm giọng nói. Đây đã là sự tình không cần hỏi, đáp án miêu tả sinh động.
Đừng bảo là bọn hắn, dù là toàn bộ Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn, cũng không có người có thể tác động bốn tôn thủ hộ thần, chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể tác động bọn hắn! Ngoại trừ Lý Thất Dạ, còn có thể là ai?
Trầm mặc hồi lâu sau, có trưởng lão mở lời nói ra:
- Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta cùng Tẩy Nhan Cổ Phái cách xa nhau ngàn vạn dặm, không cùng bên trong một cái cương quốc, một tay của thủ hộ thần, liền có thể vượt qua Thiên Địa, đơn giản ép diệt Nhân Hoàng ý chí!
Nói đến đây, trưởng lão dừng một chút, nói ra:
- Cuối cùng là mạnh cỡ bao nhiêu?
Vấn đề này, để trong nội tâm chư lão đang ngồi chấn động, cũng không khỏi nhìn nhau, đây thật là sự tình khảo nghiệm bọn hắn, từ xưa đến nay, Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn chưa từng nghe qua thủ hộ thần xuất thủ, trên thực tế, ở trước khi Lý Thất Dạ đến, chư lão của Cửu Thánh Yêu Môn cũng không biết Cửu Thánh Yêu Môn mình có thủ hộ thần.

Kéo dài qua Thiên Địa, cánh tay ép diệt Nhân Hoàng ý chí, đây chính là thiên đại sự tình khó lường.
- Nên là thời điểm chúng ta xuất thủ.
Thời điểm chư lão cũng vì đó trầm mặc, âm thanh của Luân Nhật Yêu Hoàng vang lên, từ từ nói ra:
- Thánh Thiên Giáo cùng Tẩy Nhan Cổ Phái xung đột, nên điều hòa một lần.
Nghe được Luân Nhật Yêu Hoàng nói, chư lão đang ngồi không khỏi tâm thần chấn động, một vị trưởng lão không khỏi nói ra:
- Bệ hạ, Thánh Thiên Giáo cùng Tẩy Nhan Cổ Phái chính là tử địch, Thánh Thiên Giáo muốn diệt Tẩy Nhan Cổ Phái chi tâm, chưa từng ngưng qua. Nếu Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta nhúng tay trong đó, chỉ sợ là đối địch với Thánh Thiên Giáo.
- Thánh Thiên Giáo muốn cùng phái ta khai chiến, bọn hắn nhất định phải ước lượng một hai.
Âm thanh của Luân Nhật Yêu Hoàng vang lên:
- Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Bọn hắn mới kiến quốc ba vạn năm, đã dám xưng thượng quốc, chờ bọn hắn chính thức có được thực lực thượng quốc rồi nói sau.
Bất luận tại Đại Trung Vực, hay là Nhân Hoàng giới, cương quốc xưng hô là có tiêu chuẩn, biên thùy tiểu quốc, người bất nhập lưu, chưa đủ thành đạo. Chân chính đại quốc, có ba loại xưng hô, cương quốc, thượng quốc, cố quốc.

Nói như vậy, cố quốc nội tình thực lực cường đại nhất, thượng quốc thứ hai, cương quốc càng sau, còn tiểu quốc, không xếp vào trong đó.
Nước xưng hô, cũng là có tiêu chuẩn, nói thí dụ như, không phải đế thống tiên môn xây quốc gia, xưng là cương quốc, đế thống tiên môn xây quốc gia xưng là thượng quốc, nếu như nói, đế thống tiên môn kiến quốc đi ra hai vị Tiên Đế hoặc trở lên, như vậy, liền xưng là cố quốc.

Ngoại trừ ra hai vị Tiên Đế, có một chút quốc gia cổ xưa cũng có thể xưng là cố quốc, loại quốc gia này nhất định phải thành lập cực kỳ cổ xưa, ảnh hưởng cực lớn.
Nói thí dụ như, năm đó Tẩy Nhan Cổ Phái xây quốc gia, liền bị xưng là Tẩy Nhan cố quốc, bởi vì Tẩy Nhan Cổ Phái xây quốc gia kiến lập ở những năm đầu của Chư Đế thời đại, mà Minh Nhân Tiên Đế cũng là Tiên Đế thứ nhất của thời địa này, Tẩy Nhan cố quốc vượt qua suốt một thời đại, cho nên, dù Tẩy Nhan Cổ Phái không ra vị Tiên Đế thứ hai, y nguyên được người xưng là cố quốc.
Trên thực tế, Cửu Thánh Yêu Môn kiến quốc cũng là cực kỳ cổ xưa, nhưng mà, lực ảnh hưởng của bọn hắn còn kém rất xa Tẩy Nhan Cổ Phái năm đó, cho nên, bọn hắn chỉ là tự xưng cương quốc.
Về phần Bảo Thánh thượng quốc, lấy tiêu chuẩn mà nói, bọn hắn không có tư cách xưng là thượng quốc, bọn hắn tối đa chỉ là cương quốc mà thôi, nhưng mà, bọn hắn ỷ vào Thánh Thiên Giáo lão tổ y nguyên còn tại nhân thế, tự xưng vô địch, cho nên xưng là thượng quốc.
Đương nhiên, rất nhiều người kiêng kị Thánh Thiên Giáo lão tổ, cũng không dám chỉ trích.
Luân Nhật Yêu Hoàng nói, để chư lão đang ngồi tâm thần chấn động, chư lão cũng không khỏi vì đó nhìn nhau liếc mắt, có trưởng lão không khỏi trầm ngâm trong chốc lát, nói ra:
- Bệ hạ, luận quốc lực, Cổ Ngưu cương quốc chúng ta không thua kém Bảo Thánh thượng quốc, nhưng mà, lão tổ Thánh Thiên Giáo khiến người ta kiêng kị a.
Nâng lên Thánh Thiên Giáo lão tổ, khiến trong nội tâm chư lão ở đây đều chấn động! Thánh Thiên Giáo lão tổ, thật sự là quá nghịch thiên, đừng bảo là Đại Trung Vực, dù phóng nhãn toàn bộ Nhân Hoàng giới, Thánh Thiên Giáo lão tổ y nguyên là nhân vật khiến người ta kiêng kỵ.
- Nếu Mục Thiếu Đế năm đó vẫn còn, Đại Trung Vực làm sao có thể đến phiên Thánh Thiên Giáo lão tổ xưng bá đây.
Cũng có trưởng lão không khỏi cảm khái nói ra.
Nâng lên Mục Thiếu Đế, chỉ sợ là qua năm vạn năm, cũng y nguyên khiến người ta động dung, Mục Thiếu Đế, có thể nói là trung hưng chi chủ của Tẩy Nhan Cổ Phái, đã từng bị cho rằng Tẩy Nhan Cổ Phái từ sau Minh Nhân Tiên Đế, Mục Thiếu Đế sẽ là vị Tiên Đế thứ hai.
Mục Thiếu Đế cũng thật là nghịch thiên vô địch, thời điểm Đạp Không Tiên Đế còn chưa gánh chịu Thiên mệnh, hắn đã từng là địch nhân mạnh nhất của Đạp Không Tiên Đế, nghe đồn, lúc hắn niên thiếu, cùng Đạp Không Tiên Đế tranh giành thiên mệnh, ba thắng ba bại, dạng chiến tích này, là huy hoàng bực nào!

- Theo tin tức tin cậy, Thánh Thiên Giáo lão tổ y nguyên còn tại thế, mặc dù hắn gần ba vạn năm không xuất thế, nhưng mà, hắn tuyệt đối là sống ở trong nhân thế.
Có một vị trưởng lão không khỏi nói ra:
- Nếu Thánh Thiên Giáo lão tổ xuất thế, chỉ sợ Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta khó đối đầu a.
Nâng lên Thánh Thiên Giáo lão tổ, bất luận là ai, cũng không khỏi kiêng kị ba phần, cho nên, nói tới vấn đề này, chư lão của Cửu Thánh Yêu Môn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng.
- Thiên Thánh giáo lão tổ…
Luân Nhật Yêu Hoàng từ từ nói ra:
- Thời đại Đạo Trung đã qua, thời đại mới sắp tới, Thiên Thánh giáo lão tổ đã xế chiều, tương lai, là thiên hạ của người trẻ tuổi.
Thời đại Đạo Trung, là chỉ ba vạn năm gần đây. Ở năm vạn năm trước, Đạp Không Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu Tiên Đế, chấp chưởng Càn Khôn, nhưng mà, không biết vì cái gì, tại ba vạn năm trước, Hắc Long Vương đột nhiên bão nổi, cưỡng đoạt Thiên mệnh.
Giao diện cho điện thoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.