Cửu Chuyển Thần Đế

Chương 1273: Mật đàm!
“Hải Hoàng cung bên kia tình huống như thế nào.”
Đinh Liệt hỏi.
Nói tới đúng là, Quỷ Tù cũng là phân phát đệ tử, để cho bọn họ riêng phần mình trở về tu hành.
Đợi cho một đám Đạo tông đệ tử sau khi rời khỏi, Lục Bào lão tổ đúng bẩm báo nói: “Tông chủ, hôm nay Nhân Ngư tộc có ba đại hải vực đã là chủ động thần phục với Thanh Ngưng Nhi công chúa.”
“Mặt khác Huyền Viêm hải vực Hạ Viêm Hậu cùng với đại quân sớm lúc trước liền bị đại sư huynh cho tiêu diệt, đúng là danh nghĩa.”
“Di La hải vực tại Di La Tông ảnh hưởng phía dưới, cùng ta Đạo Tông kết thành liên minh.”
“Dưới mắt, Hải Hoàng cung bên kia, thực tế chỉ có Hoàng Cực hải vực cùng Ma Ha hải vực lực lượng.”
Nhân Ngư tộc thập đại hải vực, nguyên bản thần phục với Hải Yêu Hoàng, có Hoàng Cực hải vực, Ma Ha hải vực, Di La hải vực, Thiên Lan hải vực.
Mà bảo trì trung lập, thì là Chử Khánh Thu người kí tên đầu tiên trong văn kiện Phi Tiên hải vực, Tử Hồng hải vực, Liệt Phong hải vực.
Cùng Hải Yêu Hoàng đối kháng, thì là dùng Uy Giang Hải người kí tên đầu tiên trong văn kiện Chấn Thiên hải vực, Huyền Viêm hải vực, Thực Nhật hải vực.
Lập tức cục diện chính là, Thiên Lan hải vực, cơ bản bị Đạo tông khống chế, Di La hải vực đã bị Đinh Liệt ảnh hưởng, chủ động cùng Đạo tông kết minh, chẳng khác nào bội phản rồi Hải Yêu Hoàng.
Trung lập ba đại hải vực quy thuận với Thanh Ngưng Nhi.
Cùng Hải Yêu Hoàng đối kháng Huyền Viêm hải vực, đã là danh nghĩa.
Hiện nay, Chấn Thiên hải vực cùng Thực Nhật hải vực mục tiêu không rõ xác thực, nhưng cùng Hải Yêu Hoàng một phương cũng là địch nhân.
Nói cách khác, Hải Yêu Hoàng một phương, cận tồn Hoàng Cực hải vực cùng Ma Ha hải vực hai đại hải vực lực lượng.
Bất quá, tại tổng thể thực lực là cao nhất, Hoàng Cực hải vực cùng Ma Ha hải vực, phân biệt xếp hạng thập đại hải vực Đệ Nhất cùng thứ ba vị trí, chỉnh thể thực lực phi thường cường hãn, dù là chỉ có hai đại hải vực, nhưng lực lượng gia tăng, tuyệt đối là so với sắp xếp ở phía sau tứ đại hải vực còn cường đại hơn.
“Bắc Hải bí cảnh còn có không đến một tháng liền mở ra, trong đoạn thời gian này, phải đem Hải Hoàng cung thanh quét sạch sẽ.”
Đinh Liệt mấp máy miệng, ánh mắt lạnh thấu xương.
Bất kể là Hải Hoàng cung hay vẫn là Thiên Hải thương hội, kỳ thật đều là thuộc về Bắc Hải bên trong lo, nếu như không giải quyết mất, đến lúc đó Thiên Hải Sơn phủ xuống Bắc Hải, trở lại một tay nội ứng ngoại hợp, Bắc Hải tất nhiên sẽ gặp đến đả kích khổng lồ.

Đinh Liệt đã đáp ứng Thanh Ngưng Nhi, tất nhiên sẽ vì Thanh Ngưng Nhi báo thù.
“Đúng rồi, các ngươi có từng tu ra Tiên Đạo khí.”
Đinh Liệt bỗng nhiên là hỏi nói.
Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là lộ ra một vòng vui vẻ trở lại.
Ngay sau đó, ngoại trừ Quỷ Tù cùng Hoang quỷ Cừu Tướng bên ngoài, tất cả mọi người đúng triển lộ ra từng đạo kinh khủng Tiên Đạo khí trở lại!
Lục Bào lão tổ tu ra ba đạo Tiên Đạo khí, Tuyệt Thiên Độc Vương cũng là ba đạo!
Trừ hắn ra lưỡng, tu ra hai luồng Tiên Đạo khí có: Huyết Khô Lâu, Tiêu Tuyệt, Xích Minh, Truy Không, Kim Mộc Khuê, Ngọa Tằm thần vương, Đồ Bát Chỉ Nhiếp Hồn!
Đinh Liệt nhìn qua một màn này, không khỏi hiểu ý cười cười, hắn quả nhiên không nhìn lầm người.
Có thể tu ra Tiên Đạo khí tu sĩ, liền chứng minh có được bước lên Đế Lộ tư cách!
Tu ra Tiên Đạo khí càng nhiều, liền càng có lợi.
Bất quá, nhiều người nhỏ mới vừa vặn cất bước, tương lai đều có thể.
Đạo tông, cuối cùng là bắt đầu Khởi thế rồi.
“Không sai.”
Đinh Liệt tán thưởng rồi một tiếng.
Mọi người cũng là đem Tiên Đạo khí toàn bộ cho thu hồi, đối với Đinh Liệt, bọn họ đều là vô cùng tôn kính.
Bọn hắn có thể đi cho tới hôm nay, cùng Đinh Liệt có rất lớn liên quan.
Trên thực tế, bọn hắn vừa bắt đầu đi theo Đinh Liệt, cũng là bởi vì Đinh Liệt cho ra điều kiện để cho bọn họ khó có thể cự tuyệt.
Tại Đạo tông đợi thời gian càng lâu, ngược lại là đã dung nhập vào đạo trong tông, đối với Đinh Liệt, lòng trung thành của bọn hắn càng lớn.
“Các ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày nay liền vào quân Hải Hoàng cung.” Đinh Liệt nói một câu, liền để cho mọi người đi đầu lui ra.

Sau đó, mọi người chính là lui ra, trong lòng cũng là đầy cõi lòng kích động.
Cuối cùng muốn cùng Hải Hoàng cung khai chiến sao?!
Tại Đạo tông thành lập mới bắt đầu, dễ dàng cho Hải Hoàng cung kết xuống đại thù, hôm nay qua hơn hai năm, cuối cùng là muốn chính thức khai chiến.
Không giống với đã từng tâm thần bất định bất an, hôm nay mà nói, đối với Đạo tông thế cục tốt.
Bởi vì tại Hải Hoàng cung một phương, hiện nay chỉ có Hoàng Cực hải vực cùng Ma Ha hải vực hai đại hải vực lực lượng, mà ở Đinh Liệt một phương, nhưng là có được năm đại hải vực lực lượng, tại tăng thêm Đinh Liệt cho tới nay biểu hiện, lại để cho mọi người đúng tin tưởng mười phần.
Hải Hoàng cung, với tư cách Bắc Hải ba đại bá chủ một trong, kia bá chủ địa vị, không người có thể rung chuyển.
Cho dù là Long cung, cũng tối đa cùng Hải Hoàng cung ngang hàng mà thôi.
Dám cùng Hải Hoàng cung khiêu chiến tồn tại, rải rác không có mấy.
Đạo tông với tư cách thành lập không đến ba năm thế lực, cũng đã là muốn cùng Hải Hoàng cung một trận chiến, cái này nếu là nói ra, chỉ sợ còn thực không người nào dám tin tưởng.
Trận chiến này, tất nhiên là vạn người nhìn vào!
Vô luận thắng bại, đều đem Đạo tông đẩy hướng một cái khó có thể sánh bằng độ cao.
Đến lúc đó, đối với Đạo tông phát triển mà nói, đều là phi thường hữu hảo đấy.
“Sư tôn, sao không phương lại để cho đệ tử ra tay, diệt một cái Hải Hoàng cung, không nói chơi.” Quỷ Tù lưu lại về sau, như vậy đề nghị.
Lời này ngược lại là tuyệt không giả tạo, nếu như Quỷ Tù ra tay, chỉ sợ không ai có thể ngăn được hắn.
Đinh Liệt lại đúng khẽ lắc đầu, nhìn qua Quỷ Tù, trì hoãn âm thanh nói: “Ngươi tuy rằng duy nhất tu Thông Huyền cảnh giới, nhưng dù sao quá mức cường đại, nếu như ngươi xuất thủ số lần quá nhiều, chỉ sợ sẽ khiến có chút tồn tại chú ý, đến lúc đó đối với chúng ta bất lợi...”
Điểm này, đúng Đinh Liệt nghĩ sâu tính kỹ đấy.
Tuy rằng Quỷ Tù thực lực phi thường cường hãn, xưng là Mộc Kiếm Quỷ Đế.
Nhưng chính là bởi vì như thế, Quỷ Tù ra tay, tất nhiên sẽ khiến rất rất cường đại chú ý.
Những tồn tại kia, thật có thể đúng rồi đã vượt ra thế gian.

Tại Đinh Liệt trí nhớ đoạn ngắn bên trong, chỉ cần đúng một cái Băng Tuyền tiên đế, cũng đã là khủng bố đến làm cho người ta tuyệt vọng...
Huyết lão đã từng nói qua, đang âm thầm, Đinh Liệt tồn tại rất nhiều địch nhân cường đại.
Bây giờ Đinh Liệt khả năng thoạt nhìn thực lực phi thường cường đại, nhưng mà tại đối mặt những địch nhân kia thời điểm, hoàn toàn liền là thuần túy con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích.
Nếu như bị người sớm phát giác được sự hiện hữu của hắn, Đinh Liệt tất nhiên hội tan thành mây khói.
“Sư tôn, đệ tử biết rõ người tại cố kỵ cái gì, nhưng tối thiểu tại Bắc Hải mà nói, đệ tử là có thể muốn làm gì thì làm đấy.” Quỷ Tù nhếch nhếch miệng.
Sớm lúc trước, Đinh Liệt cùng Đồng Tri Mệnh lần thứ nhất chạm mặt bên trong, Quỷ Tù chính là tại Bắc Hải bố trí xuống ngày đại bố cục.
Tại bên trong Bắc Hải, bọn hắn làm chuyện gì, cũng sẽ không bị người phát giác được.
Lời vừa nói ra, Đinh Liệt ngược lại là có chút kinh ngạc, chợt đúng gật đầu nói: “Đã như vậy, cái kia đến lúc đó ngươi cùng đi chứ.”
“Nhưng không đến thời khắc mấu chốt, ngươi hay vẫn là tận lực chia ra tay.”
“Đệ tử cẩn tuân sư tôn chi mệnh!” Đạt được Đinh Liệt khẳng định, Quỷ Tù cung kính nói.
“Đúng rồi sư tôn, ngươi lại để cho đệ tử tìm hiểu sư nương chính là sự tình, có tung tích.” Quỷ Tù lại là nói ra.
Đinh Liệt lập tức đúng lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, “Nói nghe một chút.”
“Sư mẫu Hoàng Tiểu Ny, hiện tại đang tại Thiên Đế hoàng triều tu luyện, tựa hồ bị một vị cường giả thu làm đồ đệ.” Quỷ Tù chi tiết nói ra.
“Thiên Đế hoàng triều...” Đinh Liệt có chút khiêu mi.
Thiên Đế hoàng triều, thuộc về Huyền Hoàng Đại Thế Giới chín khối Đại Lục một trong, tồn tại vô số thời đại.
Hơn nữa Thiên Đế hoàng triều cái tên này, cũng không phải là loạn lấy, mà là vì, từ Thiên Đế hoàng triều đi ra Đại Đế, khoảng chừng hơn mười vị!
Không thẹn Thiên Đế hoàng triều danh xưng là!
“Còn có chính là Lâm Hân Nhiên sư mẫu, nàng đi Thiên Hải Sơn.” Quỷ Tù lại là nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.