Bị cố chấp beta quấn lên sau [ nữ A nam B]

Phần 60Chờ một ván kết thúc, Bùi Ngọc ngẩng đầu thấy đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ Giang Hi Linh, cúi đầu đối với tiểu hàm hàm nói một câu nói, chỉ thấy tiểu hàm hàm đôi mắt trợn to, nhanh chóng quay đầu lại.

Ở trời xanh mây trắng hạ, Giang Hi Linh yêu nhất hai cái bảo bối đồng thời triều nàng chạy tới, mà trước hết rơi vào nàng ôm ấp, là nàng Ngư Ngư.

Như nhau rất nhiều năm trước, thiếu niên Bùi Ngọc ở nào đó chạng vạng, hướng nàng chạy như bay mà đến.

--------------------Tác giả có lời muốn nói:


Kết thúc!

Cảm ơn các bảo bối làm bạn, Ngư Ngư cùng bác sĩ Giang cũng sẽ vẫn luôn hạnh phúc mà sinh hoạt đi xuống!


Hạ bổn tái kiến! Rải hoa ~